Forskningsprojekt: Finansiering av rekreationsleder i turistdestinationer: Hur insikter från beteendeekonomi och ny teknik kan finansiera och utveckla ledsystem i Sverige

Projektledare
Tobias Heldt
Deltagare
Omar Alnyme
Jana Brehmer
Mikael Svarén
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Väl fungerande leder är en nyckelfaktor för förmågan till utveckling inom naturbaserade turistdestinationer. Lederna kräver utveckling, övervakning och en långsiktigt hållbar finansiering för att kunna fungera som bas för turismutvecklingen, för att skydda känslig natur samt ge möjlighet att erbjuda upplevelse och välmående både för lokalbefolkning och tillresta turister. Den övergripande forskningsfrågan för detta projekt handlar om att analysera förutsättningar för att kunna ta betalt och utveckla rekreationsleder som del av utveckling av naturbaserade turistaktiviteter.
Projektet har utvecklats i samproduktion mellan forskning, och företag inom turistnäringen i syfte att undersöka förutsättningar och möjligheter för att utveckla långsiktigt hållbara ledsystem inom MTB och längdskidåkning.
Utmaningen för projektet är att förstå konsumentbeteendet hos besökarna och deras beslut att bidra till finansieringen av lederna genom köp av spårkort, samt att förstå vilken påverkan kontexten kan ha för detta besluts, ex.vis om ägandeskap av ledsystemet, eller hur andra besökares beteende (sociala normen) påverkar.
Projektet har fyra delar. Del I: MTB och längdskidåkning, enkätstudier samt ett naturligt experiment. Del II: fältexperiment för test och utvärdering av ny teknik samt insikter från beteendeekonomi. Del III: teknik för besökarräkning och rörelsemätning samt kamerateknik för att test och utveckling av nya tjänster. Del IV: kommunicera och sprida resultat från projektet.
Den praktiska nytta av projektets handlar om att förbättra och utveckla finansieringssystemen för lederna. Detta leder till högre intäkter via systemet som i sin tur borgar för en långsiktig utveckling för ledsystemen. Vetenskapligt bidrar projektet till förståelsen av förutsättningarna för att kunna ta betalt för utveckling av leder för naturbaserad turism, samt kring frågor om beteende, sociala normer och människans förmåga till samarbete för att lösa kollektiva dilemman.
Nyckelord
beteendeekonomi, fältexeriment, MTB, längdskidor, behavioural economics, field experiements, MTB, cross-country skiing
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Turismvetenskap
Idrotts- och hälsovetenskap
Finansiärer
KK-stiftelsen
Kläppen Resort AB
Orsa Grönklitt
SkiStar Sälenfjällen
Publikationer