Forskningsprojekt: Minskat klimatavtryck hos vinterdestinationer genom att ”boosta” hållbara matval

Projektledare
Tobias Heldt
Deltagare
Jonas Nordström
Marie Nowak
Maria Lexhagen, ETOUR Mittuniversitetet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet har som mål att studera val kopplat till mat inom besöksnäringen i Sverige och hur dessa val bidrar till att minska besöksnäringens klimatavtryck. Projektet har två delar. Den första studerar hur producenter av mat och har som mål att försöka förstå vad som menas med klimatvänlig mat sett från en destinations synvinkel. Den andra studerar konsumenter (besökare) till en turistdestination. Målet är att ta reda på vilka nyckelord och presentationsupplägg som gör att besökare på restaurang väljer klimatvänligare mat och dryck.

Besökarna val studeras med hjälp av intervjuer och experiment. Målet är att testa effekten av införandet av klimatvänlig märkning av maträtter på menyn och om mer klimatvänligare val görs med bibehållen eller ökad lönsamhet för restaurangen.
Förväntade resultat handlar om vilka nyckelord som leder till förändrade val hos besökaren. Detta kan användas för ex.vis ny innovativ menydesign, nya råd till ledningspersonal samt utbildning av personal.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Nationalekonomi
Turismvetenskap
Finansiärer
BFUF - Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond
Destination Sälenfjällen
Högskolan Dalarna
Publikationer