Forskningsprojekt: Miranda 2.0 - Ett förfinat beslutsstöd för hållbart turismresande och infrastrukturplanering

Projektledare
Tobias Heldt
Deltagare
Azhar Almusleh
Omar Alnyme
Daniel Brandt
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet syftar till att vidareutveckla Mirandaverktyget så att ett förbättrat stöd till offentliga planerare i planeringsprocesser för effektivare och mer hållbara beslut kring infrastrukturinvesteringar på platser med mycket turism kan erhållas.

Läs mer om Mirandaverktyget och resultat från tidigare projekt i länkarna nedan.

Miranda 2.0 kommer att ge i huvudsak två resultat, dels en utveckling av Mirandaverktyget för att visualisera turismens volymer och effekter, dels en förbättrad processmetodik för hur datakällorna samlas in och vilka aktörer i planeringssystemet som behöver samverka. Projektets slutresultat möter behovet från planerare på flera nivåer om att kunna beskriva såväl de företagsekonomiska som de samhällsekonomiska effekterna av turism bättre, särskilt inom ÅVS.
Nyckelord
Mirandaverktyget, planering för turism, beslutsstödsystem
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Turismvetenskap
Finansiärer
Trafikverket