Forskningsprojekt: Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer och arbetsmiljöer

Projektledare
Alexis Rydell
Deltagare
Roland Ahlstrand
Susanna Heldt Cassel
Elin Storman
Maria Thulemark
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Den dramatiskt snabba utvecklingen av coronapandemin våren 2020 drabbade världens arbetsmarknader mycket hårt: miljontals anställda sades upp från sina anställningar eller tvingades gå ner i arbetstid och löner. I syfte att undersöka pandemins effekter på svensk arbetsmarknad fokuserar detta forskningsprojekt på företags omställningsprocesser med korttidspermitteringar och uppsägningar som följd och hur detta har påverkat individer och arbetsmiljöer inom besöksnäringen, det vill säga den del av svensk arbetsmarknad som drabbats särskilt hårt.

Forskningsprojektet består av tre delstudier: (1) Omställning och individuella konsekvenser för uppsagda med både visstids- och tillsvidareanställning, (2) Omställning och psykosociala arbetsmiljökonsekvenser för kvarvarande anställda, inklusive personer som kortidspermitterats, och (3) Omställning och lokala partsrelationer med fokus på samverkan och lärdomar inför framtida personalinskränkningar.

Projektet förväntas bidra till utvecklingen av socialt hållbara omställningsprocesser när det gäller frågor om stödstrukturer, partsförhållanden, arbetsmiljö och hälsosamma arbetsplatser.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Turismvetenskap
Finansiärer
AFA Försäkring