Forskningsprojekt: Innovativa affärsmodeller för hållbar naturturism på led via Gamification och Nudge (INNature)

Projektledare
Deltagare
Omar Alnyme
Tobias Heldt
Marie Nowak
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för affärsmodeller som kan lösa problemet med finansiering av drift av rekreationsleder. Med utgångspunkt i konceptet hållbar destinationsutveckling kommer olika former av "nudging" att studeras och testas i fältstudier inom områden som MTB, längdskidor och skridskor.

Projektet kommer förutom en inledande litteraturgenomgång att innehålla fältstudier med datainsamling via intervjuer och enkäter. Resultaten kommer att spridas genom seminariepresentationer, riktade presentationer och workshops, konferenspresentationer samt genom vetenskapliga publikationer.

Projektet genomförs i samverkan med Visit Dalarna och ingår som ett delprojekt inom ”Hållbar och Digital tjänsteutveckling”, med finansiering från Region Dalarna, Högskolan Dalarna och EU.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Turismvetenskap
Finansiärer
EU:s strukturfonder
Högskolan Dalarna
Region Dalarna
Publikationer