Forskningsprojekt: Byhotell – a model for cooperative place-based entrepreneurship

Projektledare
Jonathan M Yachin
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Byhotell är en ny kooperativ affärsmodell för besöksnäringen framtagen av Coompanion Dalarna som ska genomföras i ett pilotprojekt i fyra byar. Modellen är baserad på det italienska konceptet Albergo Diffuso och den syftar till att hjälpa lokala entreprenörer att skapa och samordna turistboende och aktiviteter som är baserade på bygdens unika egenskaper och befintliga resurser. Detta forskningsprojekt utvärderar och analyserar modellen som ett sätt att förbättra förutsättningarna för företagande på landsbygden. Det är en fallstudie som följer de fyra Byhotellsatsningarna från bildandet och genom verksamheternas första två år. Fokus ligger på de framgångsfaktorer, utmaningar och omständigheter som påverkar entreprenörernas möjlighet att skapa värde samt bidra till lokalsamhälle.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Turismvetenskap
Finansiärer
Familjen Kamprads stiftelse