Forskningsprojekt: Hästnäringen i siffror - Samhällsekonomiska effekter av hästnäringen i Sverige

Projektledare
Tobias Heldt
Deltagare
Omar Alnyme
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet Samhällsekonomiska effekter av hästnäringen i Sverige är resultatet av ett samverkansprojekt initierat av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF Häst, Svensk Travsport, ATG, Högskolan Dalarna och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Resultaten som presenteras på sidan https://hastnaringen-i-siffror.se/facts.aspx är skattningar utifrån en modell för hästnäringens samhällsekonomi som har sin utgångspunkt i summering av total konsumtion av hästrelaterade varor och tjänster i Sverige för år 2016.
Högskolan Dalarna har sedan 2019 ett löpande uppdrag att förvalta och vidareutveckla modellen. Nya siffror planeras att publiceras för värdeår 2019. Modellen kommer då även att inkludera analys över tid.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Turismvetenskap
Finansiärer
Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)