Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS)

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvårds uppgift är att stödja förändrings- och utvecklings­arbete inom den kommunala hälso- och sjukvår­den i länet genom att vara en länk mellan forsk­ning, utbildning och den kliniska verksamheten.

Händer som håller om varannDalarnas kommuner har ett väl fungerande samarbete avseende vård­utveckling och kompetensutvecklingsfrågor och arbetar tillsammans med Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård, Högskolan Dalarna, för att gemensamt möta och identifiera nya behov inom kommunal vård och omsorg.

Kunskapscentrums uppdrag är att

  • främja förutsättningar för, initiera och sam­ord­na, samt utvärdera projekt
  • stödja och stimulera till kvalitet- och verksam­hetsutveckling och forskning
  • stimulera spridning av aktuella forsknings­resul­tat samt kunskaper och erfarenheter av verk­samhetsutveckling.

Styrgruppen för verksamheten på Kunskapscentrum för kommunal hälso- och består av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering. Arbetet leds av lektor Lena Olai och medarbetare på Högskolan Dalarna.

Sedan sommaren 2012 består Kunskapscentrums styrgrupp av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering. 

MAS/MAR

Avesta MAS
Eleonor Brännström, Omsorgsförvaltningen, Box 23, 774 21 Avesta, tfn: 0226-64 55 46, eleonor.brannstrom@avesta.se

Borlänge MAS
Maria Granholm, Sociala sektorn, Röda vägen 50, 781 81 Borlänge, tfn: 0243-746 59, maria.granholm@borlange.se   

Borlänge MAR
Lisa Nolåkers, Vik. Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Sociala sektorn, Röda vägen 50, 781 81 Borlänge, tfn: 0243-745 21, lisa.nolakers@borlange.se

Borlänge Utvecklare för HS
Monika Jansson, 0243-738 06, monika.jansson@borlange.se 

Falun MAS
Eva-Lena Zachrisson, Omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun Stadshuset, 791 83 Falun, tfn: 023-830 00, eva-lena.zachrisson@falun.se

Falun MAR
Helena Hellberg Sandberg, Omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun, 791 83 Falun, tfn: 023-867 90, helena.sandberg@falun.se  

Gagnef MAS
Anna Larsson, Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef, tfn: 0241-155 81, anna.larsson@gagnef.se

Hedemora MAS
Emelie Forslund, Vård och omsorgsförvaltningen, Hedemora kommun, Box 201, 776 28 Hedemora, tfn: 0225-340 05, emelie.forslund@hedemora.se

Leksand MAS
Teresia Karlsson, Rättviksvägen 5, Limsjögården, 793 32 Leksand, tfn: 0247- 804 56, teresia.karlsson@leksand.se

Leksand MAR
25 % Mona Stålhandske, tel 0250-26968, mona.stalhandske@leksand.se

Ludvika MAS
Maj-Britt Bertholdsson, Vård- och omsorgsförvaltningen, Box 213, 771 25 Ludvika, tfn: 0240-868 57, maj-britt.bertholdsson@ludvika.se   
vik. Jimmy Liinanki,  jimmy.liinanki@ludvika.se  

Ludvika MAR
Eva Krifors Vård- och omsorgsförvaltningen, Ludvika, tfn: 0240-860 95

Malung-Sälen MAS
Annika Larsson, Socialförvaltningen, Box 14, 782 21 Malung, tfn: 0280-183 16, annika.larsson@malung-salen.se

Mora MAS
Kerstin Sandgren, Socialkontoret, 792 80 Mora, tfn: 0250-264 11, kerstin.sandgren@mora.se

Mora MAR
Mona Stålhandske, Rehabenheten, Spanskvägen 4B, 792 37 Mora, tfn: 0250-26968, mona.stalhandske@mora.se   

Rättvik MAS/MAR
Åsa Holén, Socialförvaltningen, 795 80 Rättvik, tfn: 0248-706 10, asa.holen@rattvik.se

Smedjebacken MAS
Angelica Karlström, Smedjebackens kommun, Lyktan, 777 81 Smedjebacken, tfn: 0240-66 03 40 & 66 00 12, angelica.karlstrom@smedjebacken.se

Smedjebacken MAR
Johanna Flyckt, Smedjebackens kommun, Lyktan, 777 81 Smedejebacken, tfn: 0240-66 00 42, johanna.flyckt@smedjebacken.se

Säter MAS/MAR
Marianne Henriksson, Jönshyttevägen 1, 783 21 Säter, tfn: 0225-553 20, marianne.henriksson@sater.se

Vansbro MAS/MAR
Lis Frost Danielson, Vård- och omsorg, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro, tfn: 0281-751 74, lis.frost-danielsson@vansbro.se

Älvdalen MAS/MAR
Maria Särnblad, Socialkontoret, 796 22 Älvdalen, tfn: 0251-314 43, maria.sarnblad@alvdalen.se

Omvårdnad Skönvik AB - Kvalitetsansvarig
Damastvägen 5, 776 32 Hedemora

Vårdutvecklare
Lena Olai, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun, tfn: 023-77 87 02, loa@du.sevik. Therese Granström, tga@du.se 

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018 

Verksamhetsplan 2019

Kurser

Examensarbete i omvårdnad
15 hp, Avancerad nivå

Introduktion omvårdnad och etik
15 hp, Grundnivå

Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad
7,5 hp, Grundnivå

Människans grundläggande omvårdnadsbehov
10,5 hp, Grundnivå

Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad
15 hp, Grundnivå

Examensarbete i omvårdnad
15 hp, Grundnivå

Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv
7,5 hp, Avancerad nivå

Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
15 hp, Avancerad nivå

Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I
15 hp, Avancerad nivå

Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre
15 hp, Avancerad nivå

Metoder för evidensbaserad vård I
7,5 hp, Grundnivå

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
7,5 hp, Grundnivå

Att vårda personer med demens, VFU
7,5 hp, Avancerad nivå

Ledarskap och teamarbete
7,5 hp, Grundnivå

Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang
30 hp, Grundnivå

Handledning inom vård
7,5 hp, Grundnivå

Vård och omsorg för personer med demens
7,5 hp, Avancerad nivå

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
30 hp, Grundnivå

Personcentrerad vård inom somatisk vård
15 hp, Grundnivå

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård
15 hp, Avancerad nivå

Personcentrerad vård för personer med demens
7,5 hp, Avancerad nivå

Aktivitet och ätande vid demenssjukdom
7,5 hp, Avancerad nivå

Människa, hälsa och samhälle
7,5 hp, Grundnivå

Metoder för evidensbaserad vård II
7,5 hp, Grundnivå

Examensarbete för magisterexamen i vårdvetenskap
15 hp, Avancerad nivå

Kontakt

Univ lektor omvårdnad
Omvårdnad
Senast granskad: