Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS)

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvårds uppgift är att stödja förändrings- och utvecklings­arbete inom den kommunala hälso- och sjukvår­den i länet genom att vara en länk mellan forsk­ning, utbildning och den kliniska verksamheten.


Om Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS)

Dalarnas kommuner har ett väl fungerande samarbete avseende vård­utveckling och kompetensutvecklingsfrågor och arbetar tillsammans med Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård, Högskolan Dalarna, för att gemensamt möta och identifiera nya behov inom kommunal vård och omsorg.

Kunskapscentrums uppdrag är att

  • främja förutsättningar för, initiera och sam­ord­na, samt utvärdera projekt
  • stödja och stimulera till kvalitet- och verksam­hetsutveckling och forskning
  • stimulera spridning av aktuella forsknings­resul­tat samt kunskaper och erfarenheter av verk­samhetsutveckling.

Styrgruppen för verksamheten på Kunskapscentrum för kommunal hälso- och består av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering. Arbetet leds av lektor Lena Olai och medarbetare på Högskolan Dalarna.

 

Sedan sommaren 2012 består Kunskapscentrums styrgrupp av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering. 

MAS

Avesta MAS
Eva Welén, Omsorgsförvaltningen, Box 23, 774 21 Avesta, tfn: 0226-64 55 46, mobil: 0708-64 51 28, eva.welen@avesta.se

Borlänge MAS
Maria Granholm, Sociala sektorn, Röda vägen 50, 781 81 Borlänge, tfn: 0243-746 59, mobil: 070-213 01 30,  maria.granholm@borlange.se   

Borlänge MAR
Lisa Nolåkers, Sociala sektorn, Röda vägen 50, 781 81 Borlänge, tfn: 0243-745 21, mobil: 072-572 24 39, lisa.nolakers@borlange.se

Borlänge Vårdutvecklare
Monika Jansson, Sociala sektorn, Röda vägen 50, 781 81 Borlänge, tfn: 0243-738 06, mobil: 073-306 73 62,  monika.jansson@borlange.se 

Falun MAS
Ulla Uhlin, ulla.uhlin@falun.se och Maria Brodén, maria.broden@falun.se Omvårdnads- och Socialförvaltningen, Falu kommun Stadshuset, 791 83 Falun, tfn: 023-826 18, mobil: 076-125 07 72

Falun MAR
Helena Hellberg Sandberg, Omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun, 791 83 Falun, tfn: 023-867 90, helena.sandberg@falun.se

Gagnef MAS
Marianne Henriksson, Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef, tfn: 0241-155 81, mobil: 070-212 25 24, marianne.henriksson@gagnef.se

Hedemora MAS
Fredrika Isacsson (arbetar 25 %) tfn: 0225-340 05, mobil: 070-329 37 36, fredrika.isacson@hedemora.se

Lena Matsson vik. T.o.m 200612, lena.matsson@hedemora.se

Inger Söderberg MAS/Utvecklare tfn: 0225-342 11, mobil: 076-534 50 22, inger.soderberg@hedemora.se 
Omsorgsförvaltningen, Hedemora kommun, Box 201, 776 28 Hedemora

Leksand MAS
Helena Hansson, Rättviksvägen 5, Limsjögården, 793 32 Leksand, tfn: 0247- 804 74, mobil: 073-042 71 32, helena.hansson@leksand.se

Ludvika MAS/MAR
Maj-Britt Bertholdsson, Vik. Jimmy Liinanki, Vård- och omsorgsförvaltningen, Box 213, 771 25 Ludvika, tfn: 0240-868 57, mobil: 076-129 63 03, maj-britt.bertholdsson@ludvika.se, jimmy.liinanki@ludvika.se 

Ludvika MAR
Eva Krifors, Vård- och omsorgsförvaltningen, Box 213, 771 25 Ludvika, eva.krifors@ludvika.se

Malung-Sälen MAS
Annika Larsson, Socialförvaltningen, Box 14, 782 21 Malung, tfn: 0280-183 16, mobil: 070-380 13 16, annika.larsson@malung-salen.se

Mora MAS
Kerstin Sandgren, Socialkontoret, 792 80 Mora, tfn: 0250-264 11, mobil: 070-603 55 49, kerstin.sandgren@mora.se

Mora MAR
Johan Karén, tfn: 0250-269 68, mobil: 073 4134516, johan.karen@mora.se
Socialkontoret, Kyrkogatan 21, 792 80 Mora

Orsa MAS/MAR
Katja Winkes, Socialförvaltningen, Box 23, 794 21 Orsa, katja.winkes@orsa.se

Rättvik MAS/MAR
Åsa Holén, Socialförvaltningen, 795 80 Rättvik, tfn: 0248-706 10, mobil: 076-835 33 40, asa.holen@rattvik.se

Smedjebacken MAS
Angelica Karlström, Smedjebackens kommun, 777 81 Smedjebacken, tfn: 0240-66 00 12, mobil: 070-579 87 37,  angelica.karlstrom@smedjebacken.se

Smedjebacken MAR
Johanna Flyckt, Smedjebackens kommun, 777 81 Smedejebacken, tfn: 0240-66 00 42, mobil : 070-672 28 15, johanna.flyckt@smedjebacken.se

Säter MAS 
Vakant

Vansbro MAS/MAR
Lis Frost Danielson, Vård- och omsorg, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro, tfn: 0281-751 74, mobil : 070-392 52 77, lis.frost-danielsson@vansbro.se

Älvdalen MAS/MAR
Maria Särnblad, Socialkontoret, 796 22 Älvdalen, tfn: 0251-314 43, mobil: 070-684 65 31, maria.sarnblad@alvdalen.se

Vårdutvecklare
Lena Olai, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun, tfn: 023-77 87 02, mobil: 073-065 75 02, loa@du.se, vik. Therese Granström, tga@du.se 
Malin Tistad (rehab), Högskolan Dalarna, 791 88 Falun, mti@du.se

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018 

Verksamhetsplan 2020

Kalendarium

Examensarbete i omvårdnad
15 hp, Avancerad nivå

Introduktion omvårdnad och etik
15 hp, Grundnivå

Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad
7,5 hp, Grundnivå

Människans grundläggande omvårdnadsbehov
10,5 hp, Grundnivå

Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad
15 hp, Grundnivå

Examensarbete i omvårdnad
15 hp, Grundnivå

Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv
7,5 hp, Avancerad nivå

Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
15 hp, Avancerad nivå

Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I
15 hp, Avancerad nivå

Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre
15 hp, Avancerad nivå

Metoder för evidensbaserad vård I
7,5 hp, Grundnivå

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
7,5 hp, Grundnivå

Att vårda personer med demens, VFU
7,5 hp, Avancerad nivå

Ledarskap och teamarbete
7,5 hp, Grundnivå

Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang
30 hp, Grundnivå

Handledning inom vård
7,5 hp, Grundnivå

Vård och omsorg för personer med demens
7,5 hp, Avancerad nivå

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
30 hp, Grundnivå

Personcentrerad vård inom somatisk vård
15 hp, Grundnivå

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård
15 hp, Avancerad nivå

Personcentrerad vård för personer med demens
7,5 hp, Avancerad nivå

Aktivitet och ätande vid demenssjukdom
7,5 hp, Avancerad nivå

Människa, hälsa och samhälle
7,5 hp, Grundnivå

Metoder för evidensbaserad vård II
7,5 hp, Grundnivå

Examensarbete för magisterexamen i vårdvetenskap
15 hp, Avancerad nivå

Kontakt

Univ lektor omvårdnad
Omvårdnad
Senast granskad: