Kunskapsmassan inom området kommunal vård och omsorg är omfattande och informationsmäng­den och -flödet accelererar. Förutsättningarna för­ändras och det finns ett stort behov av diskussioner kring vårdutveckling.

En samordning av arbetet kan öka kraften i utveck­lingen av vården och omsorgen, och leda till ett ut­ökat samarbete över kommungrän­serna med vård­utvecklingsfrågor.

Uppdraget

Händer som håller om varann

Kunskapscentrums uppdrag är att

  • främja förutsättningar för, initiera och samord­na, samt utvärdera projekt
  • stödja och stimulera till kvalitet- och verksam­hetsutveckling och forskning
  • stimulera spridning av aktuella forskningsresul­tat samt kunskaper och erfarenheter av verk­samhetsutveckling

Kunskapscentrum fungerar som processtöd och bi­drar med metod och struktur samt praktiskt stöd till exempel kompetenshöjande aktiviteter och dokumenta­tion av aktiviteterna.

Kunskapscentrums organisation

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård på Högskolan Dalarna arbetar med kompetensutveckling i nätverk för att öka kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Årliga kompetensutvecklingsdagar och lokala seminarier tar upp teman som spänner över aktuella områden som existentiella frågor, våld i nära relationer, fysisk aktivitet och fallprevention för äldre samt olika mätinstrument (SBAR). Målgruppen är omvårdnads- och rehabpersonal, sjuksköterskor, enhetschefer samt biståndshandläggare.

Avsikten är att, med gemensamma krafter, höja vårdkvaliteten i länet genom att vara ett kunskapscentrum för aktuell forskning i hela Dalarna. Materialet uppdateras kontinuerligt och kan användas som stöd för det egna arbetet men även i undervisning.

Det material för färdighetsträning som erbjuds är främst riktat till handledande sjuksköterskor. För närvarande pågår även planering av en utbildning för handledande undersköterskor.

Aktuella examensarbeten skrivna av sjuksköterskestudenter, och relevanta för äldreområdet läggs ut på webbplatsen kopplat till bibliotekets databas.

Styrgruppen för verksamheten och kommunernas VFU-samordnare utgörs av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor. Arbetet leds av Lena Olai och medarbetare på Högskolan Dalarna. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sköts i samarbete mellan ansvariga i kommunerna och VFU-samordnare i sjuksköterskeprogrammet, för närvarande Monika Jansson och Maria Neljesjö som även är programansvariga.

Sedan sommaren 2012 består Kunskapscentrums styrgrupp av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering. 

MAS

Avesta MAS
Ewa Welén, Omsorgsförvaltningen, Box 23, 774 21 Avesta, tfn: 0226-64 55 46, ewa.welen@avesta.se

Hedemora MAS
Emelie Forslund, Vård och omsorgsförvaltningen, Hedemora kommun, Box 201, 776 28 Hedemora, tfn: 0225-340 05, emelie.forslund@hedemora.se

Säter MAS
Marianne Henriksson, Jönshyttevägen 1, 783 21 Säter, tfn: 0225-553 20, marianne.henriksson@sater.se

Borlänge MAS
Maria Granholm, Sociala sektorn, Röda vägen 50, 781 81 Borlänge, tfn: 0243-746 59, maria.granholm@borlange.se                     

Falun MAS
Eva-Lena Zachrisson, Omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun Stadshuset, 791 83 Falun, tfn: 023-830 00, eva-lena.zachrisson@falun.se

Gagnef MAS
Anna Larsson, Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef, tfn: 0241-155 81, anna.larsson@gagnef.se

Ludvika MAS
Maj-Britt Bertholdsson, Vård- och omsorgsförvaltningen, Box 213, 771 25 Ludvika, tfn: 0240-868 57, maj-britt.bertholdsson@ludvika.se       

Mora MAS
Kerstin Sandgren, Socialkontoret, 792 80 Mora, tfn: 0250-264 11, kerstin.sandgren@mora.se

Smedjebacken MAS
Angelica Karlström, Smedjebackens kommun, Lyktan, 777 81 Smedjebacken, tfn: 0240-66 03 40 & 66 00 12, angelica.karlstrom@smedjebacken.se

Malung-Sälen MAS
Annika Larsson, Socialförvaltningen, Box 14, 782 21 Malung, tfn: 0280-183 16, annika.larsson@malung-salen.se

Orsa MAS
Sven-Erik Edholm, Socialförvaltningen, Box 23, 794 21 Orsa, tfn: 0250-55 23 52, sven-erik.edholm@orsa.se          

Rättvik MAS
Åsa Holén, Socialförvaltningen, 795 80 Rättvik, tfn: 0248-706 10, asa.holen@rattvik.se

Leksand MAS
Teresia Karlsson, Rättviksvägen 5, Limsjögården, 793 32 Leksand, tfn: 0247- 804 56, teresia.karlsson@leksand.se

Vansbro MAS
Lis Frost Danielson, Vård- och omsorg, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro, tfn: 0281-751 74, lis.frost-danielsson@vansbro.se

Älvdalen MAS
Maria Särnblad, Socialkontoret, 796 22 Älvdalen, tfn: 0251-314 43, maria.sarnblad@alvdalen.se

Omvårdnad Skönvik AB - Kvalitetsansvarig
Maria Mångs, Damastvägen 5, 776 32 Hedemora, tfn: 0225-59 59 70, maria.mangs@oisab.se

Vårdutvecklare
Lena Olai, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun, tfn: 023-77 87 02, loa@du.sevik. Therese Granström, tga@du.se  

MAR

Avesta MAR
Marie-Louise Englund (Vik), Kommunrehab, Brunnsvägen 20, 774 61 Avesta, tfn: 0226-64 54 74, marie-louise.englund@avesta.se

Borlänge MAR
Lisa Nolåkers, Vik. Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Sociala sektorn, Röda vägen 50, 781 81 Borlänge, tfn: 0243-745 21, lisa.nolakers@borlange.se

Falun MAR
Helena Hellberg Sandberg, Omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun, 791 83 Falun, tfn: 023-867 90, helena.sandberg@falun.se                   

Gagnef MAR
Johanna Alm Roth, Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef, tfn: 0241-155 39, johanna.alm.roth@gagnef.se

Mora MAR
Mona Stålhandske, Rehabenheten, Spanskvägen 4B, 792 37 Mora, tfn: 0250-26968, mona.stalhandske@mora.se           

Smedjebacken MAR
Johanna Flyckt, Smedjebackens kommun, Lyktan, 777 81 Smedejebacken, tfn: 0240-66 00 42, johanna.flyckt@smedjebacken.se

Vårdutvecklare
Lena Olai, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun, tfn: 023-778702, loa@du.sevik. Therese Granström, tga@du.se 

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Kalendarium

Kurser

Examensarbete i omvårdnad
15 hp, Avancerad nivå

Introduktion omvårdnad och etik
15 hp, Grundnivå

Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad
7,5 hp, Grundnivå

Människans grundläggande omvårdnadsbehov
10,5 hp, Grundnivå

Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad
15 hp, Grundnivå

Examensarbete i omvårdnad
15 hp, Grundnivå

Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv
7,5 hp, Avancerad nivå

Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
15 hp, Avancerad nivå

Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I
15 hp, Avancerad nivå

Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre
15 hp, Avancerad nivå

Metoder för evidensbaserad vård I
7,5 hp, Grundnivå

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
7,5 hp, Grundnivå

Att vårda personer med demens, VFU
7,5 hp, Avancerad nivå

Ledarskap och teamarbete
7,5 hp, Grundnivå

Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang
30 hp, Grundnivå

Handledning inom vård
7,5 hp, Grundnivå

Vård och omsorg för personer med demens
7,5 hp, Avancerad nivå

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
30 hp, Grundnivå

Personcentrerad vård inom somatisk vård
15 hp, Grundnivå

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård
15 hp, Avancerad nivå

Personcentrerad vård för personer med demens
7,5 hp, Avancerad nivå

Aktivitet och ätande vid demenssjukdom
7,5 hp, Avancerad nivå

Människa, hälsa och samhälle
7,5 hp, Grundnivå

Metoder för evidensbaserad vård II
7,5 hp, Grundnivå

Examensarbete för magisterexamen i vårdvetenskap
15 hp, Avancerad nivå

Kontakt

Omvårdnad
Senast granskad: