Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS)

Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvårds uppgift är att stödja förändrings- och utvecklings­arbete inom den kommunala hälso- och sjukvår­den i länet genom att vara en länk mellan forsk­ning, utbildning och den kliniska verksamheten.

Om Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS)

Dalarnas kommuner har ett väl fungerande samarbete avseende vård­utveckling och kompetensutvecklingsfrågor och arbetar tillsammans med Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård, Högskolan Dalarna, för att gemensamt möta och identifiera nya behov inom kommunal vård och omsorg.

Kunskapscentrums uppdrag är att

  • främja förutsättningar för, initiera och sam­ord­na, samt utvärdera projekt
  • stödja och stimulera till kvalitet- och verksam­hetsutveckling och forskning
  • stimulera spridning av aktuella forsknings­resul­tat samt kunskaper och erfarenheter av verk­samhetsutveckling.

Styrgruppen för verksamheten på Kunskapscentrum för kommunal hälso- och består av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering. Arbetet leds av lektor Lena Olai och medarbetare på Högskolan Dalarna.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018 

Verksamhetsplan 2020

Senast granskad:

Senaste nytt

VFU-samordnarträff för VFU-ansvariga

Tisdag 29 september.

Omdelegering läkemedel version 2

Uppdaterat dokument för Omdelegering läkemedel version 2 finns nu publicerat. 

Nytt delegeringsmaterial

Delegeringsmaterial inklusive bild på kroppen ligger nu på hemsidan. Här hittar du materialet.

Digitala kunskapstester 2020

Under 2020 provar vi att använda digitala kunskapstester. Vill du testa detta måste du ha tillgång till Office 365. Du som är MAS kan kontakta Lena Olai loa@du.se för att få tillgång till aktuella länkar.

Informationsmaterial om Covid-19 från Palliativt kunskapscentrum Region Stockholm

2020 års delegeringsmaterial

2020 års delegeringsmaterial finns publicerade under Deligering, Skriftligt utbildningsmaterial på sidorna för Legitimerad vårdpersonal samt Undersköterskor och övrig vårdpersonal.

Covid-19

(2020-03-20) Vi lägger kontinuerligt ut användbar information med anledning av covid-19.

Standardvårdplaner och användarhandledning

Standardvårdplaner och användarhandledning finns nu tillgängliga under Legitimerad vårdpersonal och rubriken Omvårdnad.