Japanska

Vid Högskolan Dalarna kan man studera japanska i upp till tre år på heltid. Det är också möjligt att erhålla en kandidatexamen i japanska.

Japanska på distans

Alla våra kurser undervisas via internet. Man kan därför delta i dem var man än befinner sig. Även om undervisningen är på distans ges lektionerna i realtid, med mycket direkt interaktion med läraren och de andra studenterna. Vi undervisar i små grupper och fokuserar på aktiv språkanvändning och kommunikation. På de högre nivåerna finns möjlighet att välja mellan fyra olika inriktningar inom huvudområdet japanska: lingvistik, översättningsvetenskap, litteratur och kulturantropologi. Examensarbetet skriver man sedan inom den inriktning som man har valt.

Kursutbud

Grundnivå

Nivå I:

Den lägsta nivån motsvarar en termins heltidsstudier. På denna nivå avslutar man den första kursboken, Genki I. Nivån är uppdelad i två kurser om 15 högskolepoäng vardera:

Den första kursen kräver inga tidigare kunskaper i japanska. Den täcker både de muntliga och skriftliga sidorna av språket. Den andra kursen är en uppföljande kurs som man också kan söka direkt till om man har tagit steg 3 i japanska på gymnasiet.

Vid sidan om språkkurserna ges även två kurser om kultur och samhälle i Japan. De har inte några krav på tidigare kunskaper i japanska och undervisning och kurslitteratur är på engelska:

Kursen Nutida Japan: Kultur och samhälle ingår i förkunskapskraven för kursen i kulturantropologi på nivå IV. Den är också obligatorisk för studenter som vill åka på utbytesstudier till Japan.

Nivå II:

Nivå II är indelad i två kurser som följer på varandra:

Dessa ges bara på heltid och endast dagtid. I båda kurserna används kursboken Genki II vilken avslutas helt efter fullgjorda studier på denna nivå.

När man har avslutat 30 högskolepoäng i japanska är man också behörig till följande kurs.

Om man planerar att läsa till kandidatnivån rekomenderar vi att man tar kursen i akademiskt skrivande. Uppsatsen man skriver i denna kurs kan också användas som examensarbete i en högskoleexamen.

Nivå III:

Nivå IV:

Ett urval av två eller högst tre av dessa kurser ges varje termin.

Nivå V:

Denna kurs är förberedande för examensarbetet och obligatorisk för de som avser att skriva detta.

Kandidatnivå:

Avancerad nivå

För vidare studier på avancerad nivå finns möjlighet att ta en tvåårig masterexamen inom huvudområdet Interkulturella litteraturstudier (följ länken för mer information).

Kurser på avancerad nivå i japanska är under utveckling och kommer också att ingå i huvudområdet Interkulturella litteraturstudier. För närvarande finns följande kurser:

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontakt

Ämnesföreträdare

Studieadministration

Har du frågor om din utbildning? Kontakta oss.

Studieadministration

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning

Personal

Docent
Universitetslektor japanska
Fil dr
Universitetslektor japanska
Universitetslektor japanska
Universitetsadjunkt japanska
Universitetsadjunkt japanska
Universitetsadjunkt japanska
Senast granskad: