Kurser och seminarier

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna anordnar utbildningar och seminarier till dig som arbetar inom skolväsendet. Nedan listas både de tillfällen som är aktuella just nu och sådana som vi kan arrangera tillsammans med skolhuvudmannen.

Aktuella utbildningar och seminarier

Lärarlyftet ht-21

Utbildningar vid förfrågan

Att handleda lärarstuderande – kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare. Denna kurs är riktad i första hand mot de som är våra parterskolor och tar emot våra lärarstuderande. På gymnasiet finns det ännu inga partnerskolor men du som enskild lärare som tar emot studenter på VFU från Högskolan Dalarna kan även söka denna kurs. 

IT och lärande som stöd för skolutveckling (Lämpad för forskningscirkel inom flera verksamheter)

Utvecklingsprocesser i skolan (Lämpad för forskningscirkel inom flera verksamheter)

Aktuella skolledarutbildningar

Digitalt nätverk med föreläsningar och kvalificerat erfarenhetsutbyte för rek­torer i PUD-regionen. 

Senast granskad:
Senast granskad: