Fokus på programmering

Ljungbergsfonden investerar i lärares kompetensutveckling. Verksamma lärare och lärarutbildare ges nu möjlighet att delta i en lärcirkel för att utveckla sin kompetens inom området ”Digitalisering med fokus på programmering”. Den vänder sig främst till undervisande lärare i Ma/Tk, åk. 7-9

Lärcirkeln består av tre träffar under hösten 2018 och tre träffar under våren 2019. Höstens tre träffar kommer att ske i v.38, v.42 samt v.47 (en eftermiddag kl. 13-17). Mer information och datum för dessa träffar kommer i maj. Träffarna innehåller föreläsningar, aktuell forskning, kollegiala diskussioner samt olika workshops på temat för träffen.

Plats: Högskolan Dalarna, campus Falun.
Kostnad: 1000 kr per deltagare (totalt 6 träffar), fika ingår.
Anmälan: http://px.nu/3cpij , Anmälan öppnar 16/4, (obs! anmälan senast den 30/5)

Mer detaljerad information om innehåll och förberedelser skickas ut till alla anmälda lärare ca. två veckor innan första träffen. Vi hoppas att de skolor som vill delta, anmäler minst två lärare. Varje deltagare i lärcirkeln förväntas behöva motsvarande tid, som för träffarna, för eget arbete och förberedelser inför varje lärcirkelträff. Vi har sammanlagt max 100 platser för varje lärcirkel/spår (ht.18/vt.19).

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

 

För frågor kontakta gärna någon av projektledarna:

Leif Hammar
Science Center 2047
leif.hammar@2047.nu
0243-79 39 00

Lena Åström
Högskolan Dalarna
las@du.se
023-77 88 00

Senast granskad:
Senast granskad: