För dig som letar skolor

Här läggs kortfattad information, riktat till anställda på HDa, om projekt i vår region där PUD fått signaler att kontakter önskas med forskare. Kontakta Mattias Gradén (mga) för mer information om respektive ingång.

Digitaliserad undervisning

En skolhuvudman i regionen bedriver under vt-18 ett projektet där man vill att lärare (gärna tillsammans med forskare från HDa) får en ökad förståelse av hur elevernas lärande och den egna undervisningen påverkas när tillgången till digitala enheter hos skolhuvudannen markant ökar. Inom ramen för detta projekt finns fem till sex olika "case" med utvalda lärare som handplockats av skolhuvudmannen, efter att lärarna fått lämna in interna ansökningar kring en idé/projekt. Lärarnas elever har utrustats med chromebooks.

Publicerades 19 januari 2018

 

Undervisningsbegreppet i förskolan

En skolhuvudman i regionen önskar forskningsarbete kring undervisningsbegreppet i förskolan; hur det tolkas och vad det innebär. Detta är särskilt aktuellt i och med den nya revideringen av läroplanen, som kommer inom kort.

Publicerades 5 mars 2018

Senast granskad:
Senast granskad: