Forskargrupp: Intervention för hälsosamt åldrande (IHÅ)

Vi är en tvärvetenskaplig forskargrupp som arbetar med utveckling, utvärdering och implementering av interventioner som kan främja äldres hälsa samt metodutveckling inom detta område.

Äldre par håller hand dansar inomhus
Pexels

Vi studerar samspelet mellan motorisk och kognitiv funktion och har utvecklat testmetodik för detta. Ett övergripande mål är att fastställa med vilken säkerhet testen kan stödja tidig identifiering av kognitiv störning och risk för demensutveckling, för att på så sätt ge en grund för adekvata symptomlindrande och hälsofrämjande åtgärder. Baserat på videoinspelade test, undersöker vi vilka parametrar det vill säga det tidsmässiga genomförandet, det verbala utfallet eller gångstörningar som bäst kan påvisa risk för demensutveckling.

I en delstudie som genomförs i samverkan med forskare vid institutionen för informatik och teknik, Högskolan Dalarna, planerar vi att använda maskininlärning för att fördjupa analysen av rörelseschema och verbal prestation under testgenomförandet. Samverkan med äldre personer med minnesnedsättning, deras anhöriga och vårdpersonal ingår i ett uppföljande steg som riktas mot implementering av testet i primärvården

Studier med utgångspunkt från teorin om normaliseringsprocesser (NPT) ingår också. NPT kan användas för att förstå och utvärdera hur arbetsprocesser kan bli en ny vårdrutin, vid utveckling/revidering samt genomförande av förändring av vårdinterventioner och som stöd för att avgöra om och hur implementering är möjlig. Vi utvärderar mätegenskaper hos enkäten S-NoMAD, som är den svenska versionen av det ursprungligen brittiska frågeformuläret som bygger på NPT. Dessutom sker samverkan i projektet INVOLVERA, som drivs från UU (PI Joanne Woodford) och inriktas på vidareutveckling, utvärdering och implementering av en ursprungligen brittisk intervention för lågintensiv beteendeaktivering för personer med demens och depression. För att understödja interventionens implementeringspotential används NPT som vägledning.

Vår forskning utgår från ramverk och definitioner i det brittiska medicinska forskningsrådets etablerade vägledning för utveckling och utvärdering av komplexa vårdinterventioner.

Brittiska medicinska forskningsrådet (Medical research Council)

Gruppen består av medarbetare vid Högskolan Dalarna och andra svenska lärosäten. I gruppen finns expertis inom fysioterapi, geriatrik demensforskning, rörelsevetenskap, vårdvetenskap, informationsteknik, psykologi och biostatistik.

Anna Cristina Åberg
Professor medicinsk vetenskap
Kevin McKee
Professor äldreområdet
Universitetslektor medicinsk vetenskap
Affilierad forskare
Ilias Thomas
Universitetslektor data och informationshantering
Doktorand mikrodataanalys
Lars Wallin
Professor omvårdnad
Forskare, medicinsk vetenskap
Lars Berglund
Adjungerad professor
Kjartan Halvorsen
Affilierad forskare docent

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Blomberg, O., Svedin, F., Farrand, P., Brantnell A., von Essen, L., Karlsson J.P., Åberg A.C. and Woodford, J.. Adaptation of a guided low-intensity behavioral activation intervention for people with dementia in Sweden: a qualitative study exploring the needs and preferences of key stakeholders. BMC Geriatr 24, 113 2024

Åberg et al. Prediction of conversion to dementia disorders based on timed up and go dual-task test verbal and motor outcomes: a five-year prospective memory-clinic-based study. BMC Geriatr 23, 535 2023. 

Svedin et al. Healthcare and community stakeholders’ perceptions of barriers and facilitators to implementing a behavioral activation intervention for people with dementia and depression: a qualitative study using Normalization Process Theory. BMC Geriatr 23, 814 2023. 

Svedin et al. Effectiveness, acceptability, and completeness and quality of intervention reporting of psychological interventions for people with dementia or mild cognitive impairment: protocol for a mixed-methods systematic reviewBMJ Open 2023

Svedin et al. Adapting a guided low-intensity behavioural activation intervention for people with dementia and depression in the Swedish healthcare context (INVOLVERA): a study protocol using codesign and participatory action research BMJ Open. 2021

Åberg e el. Dual-Task Interference of Gait Parameters During Different Conditions of the Timed Up-and-Go Test Performed by Community-Dwelling Older Adults. Journal of Aging and Physical Activity, 2023

Olsson et al. Neuromuscular controller models for quantifying standing balance in older people: a systematic review. IEEE Rev Biomed Eng. 2023;16:560-578. doi: 10.1109/RBME.2021.3057673. Epub 2023

Åberg at al. Extraction of gait parameters from marker-free video recordings of timed up-and-go tests: validity, inter-and intra-rater reliability. Gait & Posture. 2021

Åhman et al. Timed “up & go” dual-task tests: age-and sex-specific reference values and test–retest reliability in cognitively healthy controls. Phys Ther. 2021

Sobestiansky et al. Sarcopenia and malnutrition in relation to mortality in hospitalised patients in geriatric care–predictive validity of updated diagnoses. Clin Nutr ESPEN. 2021;45:442-448. Clin Nutr ESPEN. 2021 Oct;45:442-448. doi: 10.1016/j.clnesp.2021.07.002. Epub 2021 

Åhman et al. Dual-task tests discriminate between dementia, mild cognitive impairment, subjective cognitive impairment, and healthy controls–a cross-sectional cohort study. BMC Geriatr. 2020;20(1):258. BMC Geriatr. 2020 

Samarbeten

Vi samverkar med forskare vid flera lärosäten i Sverige, i Kanada och Storbritannien samt verksamma vid Region Uppsala, Region Dalarna och företaget Stardots AB i Uppsala, samt boende vid Tersen kollektivboende för seniorer i Falu kommun.

Docent Malin Tistad, Högskolan Dalarna 

Professor Erik Rosendahl, Umeå universitet

Biträdande universitetslektor Joanne Woodford, Uppsala universitet

Professor Johan Lyhagen, Uppsala universitet

Lektor Sandra Wienland, Göteborgs universitet

Doktor Sebastian Lindblom, Karolinska Institutet 

Doktor Hanna Johansson, Karolinska Institutet 

Professor Malin Lövgren, Marie Cederschiöld högskola

Doktorand Sigvard Sobestiansky, Uppsala universitet

Doktorand Frida Svedin, Uppsala universitet

Doktorand Oscar Blomberg, Uppsala universitet

Senior Scientist Martin Ingelsson, University of Toronto

Professor Tracy Finch, Northumbria university, UK

Finansiering

Vetetenskapsrådet

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Stiftelse

Demensfonden

Lindhés advokatbyrå

Stiftelsen Promobilia

Alzheimerfonden

UU Innovation

Handelsbanken

Svenska läkaresällskapet

Regionala forskningsrådet för Uppsala-Örebro

Senast granskad:
Ledare för forskargruppen
Anna Cristina Åberg
Professor medicinsk vetenskap
Senast granskad: