Forskningsprojekt: UDDGait™: Uppsala-Dalarna Dementia and Gait project

Projektledare
Anna Cristina Åberg
Deltagare
Lars Berglund
Kevin McKee
Johanna Rosberg Petersson
Vilmantas Giedraitis, Uppsala universitet
Kjartan Halvorsen, Tecnologico de Monterrey, Campus Estado de Mexico, Mexiko
Martin Ingelsson, Uppsala universitet
Fredrik Olsson, Stardots AB
Erik Rosendahl, Umeå universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
UDDGait™ är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vars övergripande mål är att stödja tidig identifiering av kognitiv funktionsnedsättning och risk för demensutveckling, för att på så sätt ge en grund för adekvata symptomlindrande och hälsopromotiva åtgärder.

Vi undersöker vi ett nytt koncept för ändamålet, ”dual-task-test”, som i våra studier innebär att ett väletablerat mobilitetstest (Timed Up-and-Go, TUG) kombineras med en samtidig verbal uppgift (TUG dual-task, TUGdt). Denna typ av test har bedömts ha potential att utgöra ett stöd för tidig identifiering av demenssjukdom. Mer forskning behövs för fördjupad undersökning av testets validitet och prediktiva kapacitet.

Det övergripande syftet är att undersöka om TUGdt är användbart som ett stöd för prediktion av demenssjukdom. För att säkerställa resultaten är syftet också att utvärdera testets mätegenskaper samt att ta fram normativa referensvärden hos friska kontrollpersoner.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Vårdvetenskap
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet
Publikationer