Forskningsprojekt: SveNN: Svenskt Nätverk för Normalization Process Theory-relaterad implementeringsforskning

Projektledare
Anna Cristina Åberg
Deltagare
Vilmantas Giedraitis
Kari Jess
Malin Tistad
Tracy Finch, Northumbria university, UK
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det övergripande syfte är att undersöka om och hur Normalization Process Theory (NPT) är användbart för att guida, stödja, utvärdera och förstå implementeringsprocesser initierade med utgångspunkt från olika vetenskapsområden och i olika kontexter.

Vi har arbetat i systematiska processer med översättning och validering av det ursprungligen brittiska utvärderingsinstrumentet Normalization Process Theory Measurement NoMAD och samverkat dels med dess brittiska upphovskvinna professor Tracy Finch och dels med eflera kliniskt inriktade forskare som använt det nyöversatta svenska instrumentet S-NoMAD. Den första vetenskapliga publikationen om S-NoMAD är publicerad 2019.

Ett nätverk (lett av AC Åberg) inriktat på forskning och tillämpning av NPT och S-NoMAD som involverar flera svenska regioner och lärosäten har också initierats. Vi ämnar nu att via nätverkssamarbetet samla större ett svenskbaserat dataset och genomföra mer omfattande analyser av enkätens mätegenskaper samt validera S-NoMAD-data i relation till kvalitativa data från NPT-baserade intervjuer.

Projektet förväntas ge ett nytt svenskt verktyg som är användbart i implementeringsforskning och utveckling av vårdverksamhet.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer