Utbildning

Grundutbildning i ASI

Högskolan Dalarna erbjuder hösten 2021 en grundutbildning i ASI (Addiction Severity Index) som uppdragsutbildning.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 09:00
Plats: Campus Falun
Målgrupp: Dig som arbetar med samtal och behandling inom missbruk- och beroendevård (inom exempelvis socialtjänst)

ASI (Addiction Severity Index) är en utrednings- och bedömningsmetod inom missbruk- och beroendevård. Genom strukturerad utredning, behandlingsplanering, uppföljning och systematik ökar möjligheterna till positiva och långvariga behandlingseffekter, men också förutsättningarna för bättre livskvalitet för klienter inom missbruksvården.

Målgrupp

Grundutbildningen i ASI riktar sig till dig som arbetar med samtal och behandling inom missbruk- och beroendevård inom exempelvis socialtjänst.

Anmälan

Anmälan sker via mail till Högskolan Dalarna på ljn@du.se.

Datum

Onsdag 17:e november

Torsdag 18:e november

Onsdag 8:e december

För mer information kontakta
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: