Spanska

Välkommen till ämnet Spanska! Vi erbjuder kurser inom spanska språket, språkvetenskap, litteratur och språkdidaktik.

Oavsett var i världen du befinner dig, kan du studera spanska hos oss. Vi erbjuder nätbaserad utbildning vilket innebär att samtliga föreläsningar och seminarier sker på olika virtuella läroplattformar. Kurserna har inga fysiska träffar, inte ens för examination.

Många av våra lärare kommer ursprungligen från spansktalande länder, vilket borgar för en genuin språkupplevelse. Dessutom kan du lära känna andra kurskamrater under seminarierna.

Vid Högskolan Dalarna kan du studera spanska på heltid eller deltid. Det är också möjligt att få en kandidatexamen i spanska.

Våra kurser och inriktningar

Kursutbud

Du kan välja fristående kurser inom språkfärdighet, litteratur och kultur och studera från 7,5 till 30 poäng per termin.

På Spanska III har du möjlighet att välja mellan en helt litterär eller språkvetenskaplig inriktning. Detta gör att du blir mer förberedd för studier på avancerad nivå inom ett av dessa områden. Om du läser Spanska III kan det även ingå som huvudområde i en filosofie kandidatexamen.

Öppen för anmälan
Grundnivå
Avancerad nivå

Du kan tidigast registrera dig på en kurs två veckor före kursstart, men du kan logga in som gäst på vår lärplattform Learn redan innan du har registrerat dig. I kursrummet på Learn kommer du att hitta information om bland annat schema och litteraturlista. 

Använd länken ”besök kursrummet” på respektive kurssida för att logga in som gäst på Learn. Tänk på att välja rätt kurstillfälle, ibland ges kursen i olika versioner. 

Om du redan är student hos oss måste du tänka på att först logga ut från ditt studentkonto. För att logga ut måste du stänga din webbläsare (alla fönster/flikar).

Ämnet ingår i lärarutbildningen

Är du intresserad av att bli spansklärare? Hos oss kan du studera spanska inom ämneslärarprogrammet, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL).

Ett antal kurser inom ämnet spanska fokuserar på ämnesdidaktik och riktas mot studenter inom lärarutbildningen. Dessa kurser handlar om hur man undervisar i ämnet spanska. Vi erbjuder kurser för studenter på grundlärarprogrammet såväl som för år 7-9 och ämneslärarprogrammet.

Ämnet ingår också i

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor spanska
023-77 87 85

Studieadministratör

Support

Personal

Fil dr
Univ lektor spanska
Fil dr
Univ lektor spanska
Fil dr
Univ lektor spanska
Fil dr
Univ lektor spanska
Univ adjunkt spanska
Forskarstuderande
Univ lektor spanska
Senast granskad: