Kurs GSP2JH

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet.

45 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i det spanska språket och om spanskspråkig kultur och litteratur. Dessutom förbereds den studerande för en yrkesutövning som lärare i spanska inom grundskolans årskurser 7-9.
Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna och en förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Övrigt:
Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt  fritidspedagoger och motsvarande. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning.

Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Observera att antalet obligatoriska nätträffar under kurstiden är ett cirka antal. Antalet nätträffar kan bli fler eller färre.

Extra information:

Förkunskapskrav/behörighetskrav: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och skolhuvudmannens godkännande. Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Arantxa Santos Muñoz , asz@du.se. Övrigt: Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen. Observera att antalet obligatoriska nätträffar under kurstiden är ett cirka antal. Antalet nätträffar kan bli fler eller färre.

Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Spanska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärarexamen
Anmälningskod:
HDA-V3BAS
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
30 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig