SUD-Råd

Den 12 juni träffas representanterna i SUD's råd för att behandla aktuella ärenden.

Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: C327

SUD-Rådet

SUD-Rådet är SUD’s högsta beslutande organ med representanter från Dalarnas kommuner, Region Dalarna och Högskolan Dalarna utsedda av SUD-medlemmarna. 

SUD-Råd hålls i juni respektive i december varje år. De ärenden som behandlas under rådet bygger på behov och aktuella frågor i representanternas verksamheter som tangerar SUD’s syfte och mål.

För mer information kontakta
Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: