Insändande av manuskript

Aktuella instruktioner som du som författare bör läsa innan du sänder din text till Utbildning & Lärande. Hör gärna med redaktionen om instruktionerna om det uppkommer frågor.

Man som skriver på laptop. I bakgrunden syns en kaffekopp och en mobiltelefon. På skärmen skymtar man statistik och ett Foto av rawpixel på Unsplash.

Bedömningsgrunder för antagande av manuskript

 • Relevans med avseende på tidskriftens vetenskapliga spännvidd, syfte och valda tematik
 • Relevans ur ett professionsperspektiv
 • Hög språklig, kommunikativ och retorisk tillgänglighet och tydlighet
 • Allmän angelägenhetsgrad (av utbildningsvetenskapligt intresse)
 • De teoretiska och metodiska utgångspunkternas tillämplighet
 • Andra kriterier som är viktiga i förhållande till aktuell tematik och inriktning

Kvalitetsgranskning

Texterna bedöms i tre steg. I det första steget bedöms insända manuskript av temaredaktörerna. De manuskript som redaktörerna finner relevanta utifrån de ovan angivna bedömningsgrunderna granskas därefter av två stycken utvalda oberoende, anonyma granskare, vilka utses av redaktionen. Granskarna sammanställer och sänder sina kommentarer enligt ett granskningsschema som sänds till redaktionen (utbildning-och-larande@du.se) som i sin tur kommunicerar dessa till författarna. I ett avslutande tredje steg, när manuskriptet accepterats av granskarna, görs en slutbedömning av redaktörerna innan det kan accepteras.

Publiceringspolicy

Manuskriptet/artikeln får inte vara publicerad någon annanstans. Om den är insänd till någon annan tidskrift ska detta uppges. När artikeln är godkänd för publicering kommer den efter viss tid att publiceras i PDF-format på tidskriftens webbplats och i DiVA (Högskolan Dalarnas elektroniska Open Access publicering).

Insändande av manuskript

Manuskript lämnas till redaktionen via Kungliga bibliotekets digitala plattform, Publicera. Registrera dig och lämna in manus här: https://publicera.kb.se/ul/about/submissions

Överenskommelse för artikelpublicering

När ett manuskript har antagits för publicering måste varje författare underteckna en särskild överenskommelse gällande de publiceringsvillkor som gäller. Den undertecknade överenskommelsen måste ha inkommit till redaktionen innan artikeln publiceras. Ladda ner publiceringsöverenskommelsen, skriv ut, signera och scanna in eller posta till redaktionen.

Instruktion för anonymisering av författare

Identifikation av författaren ska utelämnas från manuskriptet så att det kan sändas anonymt till granskare. Kontrollera att texten är anonymiserad innan du sänder in ditt manus.

Instruktioner för anonymisering i Microsoft word:

 1. Klicka på ”Arkiv”
 2. Klicka på fliken ”Info”
 3. Till vänster om rubriken ”Kontrollera dokument” finns en rullist med olika alternativ. Välj ”kontrollera dokument”.
 4. Bland alla möjligheter som dyker upp ska du klicka i den andra rutan Dokumentegenskaper och personlig information och inga andra.
 5. Klicka ”kontrollera” och därpå ”stäng”.

Nästa gång du är inne i dokumentet och sparar så kommer det att stå ”Författare” och inte namnet.

En stegvis instruktion finns i denna youtubefilm.

Författarpresentationer insänds separat

En kort författarpresentation insänds i ett separat dokument märkt med artikelns titel. Författarpresentationen skrivs på samma språk som abstract och ska innefatta författaren/författarnas:

 • namn
 • titel
 • institution
 • lärosäte
 • e-postadress


 

Senast granskad: