Överenskommelse för artikelpublicering

När ett manuskript har antagits för publicering måste varje författare underteckna en särskild överenskommelse gällande de publiceringsvillkor som gäller. Den undertecknade överenskommelsen måste ha inkommit till redaktionen innan artikeln publiceras.

Kontakt

Redaktionen för Utbildning & Lärande
Senast granskad: