Högskolan Dalarna i Almedalen 2022

Från Högskolan Dalarna medverkar flera forskare i seminarier, föreläsningar och paneldebatter. Högskolan anordnar inget eget evenemang men deltar i evenemang som andra organisationer arrangerar. 

Hat och hot inom scenkonsten

3 juli klockan 16.15–17.00

Polariseringen har ökat i samhället med ett hårdnat samtalsklimat. Hur påverkar det scenkonsten? Hat och hot mot personer verksamma inom scenkonst är inte någon ny företeelse. Förekomsten har dock ökat de senaste åren.

Medverkande från Högskolan Dalarna
Universitetslektor ljud och musikproduktion

Mer information om samtalet på Almedalens webbplats

Hur kan vi erbjuda humaniora för elever i hela landet?

4 juli klockan 10.00–10.15

För den språkintresserade eleven erbjuds idag allt färre alternativ utanför de större städerna. Vad behöver göras?

Medverkande från Högskolan Dalarna
Anders Persson
Universitetslektor historia

Mer information om samtalet på Almedalens webbplats

Hur kan man blicka bakåt för att förstå framtiden?

4 juli klockan 10.30–10.45

I vårt nutidsorienterade samhälle associeras historia inte sällan med en slags främmande beskrivningar av en dåtid som inte längre är. Men, vad händer om vi ser dessa berättelser om vad som har varit som en möjlighet att vidga våra samtida politiska diskussion om vad som borde och inte borde vara?

Medverkande från Högskolan Dalarna
Anders Persson
Universitetslektor historia

Mer information om samtalet på Almedalens webbplats

Finns det rum för bildning i den marknadsanpassade skolan?

5 juli klockan 11.00–11.15

Sverige har idag ett av de mest marknadsorienterade skolsystemen i världen. Riskerar vi att få en skola där bildningsperspektivet rationaliseras bort? Vad går förlorat när skolans fokus riktas mot den typ av resultat som går att väga och mäta?

Medverkande från Högskolan Dalarna
Anders Persson
Universitetslektor historia

Mer information om samtalet på Almedalens webbplats

Agera för bättre klimat och hälsa - teamets betydelse

6 juli klockan 09.00–10.00

En av de största utmaningarna för hälso- och sjukvården är de allvarliga förändringarna i klimatet. Ökade temperaturer, luftföroreningar, färskvattenanvändning, migration mm innebär stora risker för befolkningens hälsa. Hur ser hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar ut?

Medverkande från Högskolan Dalarna
Universitetslektor omvårdnad


Mer information om samtalet på Almedalens webbplats

Riskerar Sverige sin språkkompetens?

6 juli klockan 11.30–11.45

Samtidigt som vi lever i ett alltmer globalt och mångkulturellt land studerar allt färre språk. Vad gör det med Sveriges språkkompetens?

Medverkande från Högskolan Dalarna
Anders Persson
Universitetslektor historia

Mer information om samtalet på Almedalens webbplats

Så kan hälso- och sjukvården organiseras för att behålla sjuksköterskor - vi har svaret

6 juli klockan 14.00–15.00

Vi möts dagligen av rapporter som vittnar om brist på sjuksköterskor. Detta får negativa följder för patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgång till hälso- och sjukvård. Forskningen visar på strategier för att behålla och rekrytera sjuksköterskor. Det är dags att agera!

Medverkande från Högskolan Dalarna
Universitetslektor omvårdnad

Mer information om samtalet på Almedalens webbplats 

Kriget och demokratin i Ukraina: identiteter, civilsamhälle och politiska institutioner

6 juli klockan 15.40–16.40

Hur har Ukraina förmått undvika en diktatur av det slag som vi sett i Ryssland och Belarus trots dess postsovjetiska arv med svaga politiska institutioner, korruption, ständiga regimförändringar och den ryska regimens krig och aggressioner?

Medverkande från Högskolan Dalarna
Professor statsvetenskap

Mer information om samtalet på Almedalens webbplats

 

Senast granskad: