Anders Persson

Personlig presentation av Anders Persson

Fil dr
Historia Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor historia
Historia Institutionen för kultur och samhälle

Jag undervisar i historia och historiedidaktik på grund- och ämneslärarprogrammen. Min forskning rör både utbildningshistoria och ämnesdidaktik. Jag är ordförande i Historielärarnas förening (HLF) i Sverige, medlem i tankesmedjan Humtank och ingår i insynsrådet för Statens historiska museer (SHM).

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer