Anders Persson

Personlig presentation av Anders Persson

Universitetslektor historia
Historia Institutionen för kultur och samhälle
Docent historia
Historia Institutionen för kultur och samhälle
Fil dr
Historia Institutionen för kultur och samhälle

Jag undervisar i historia och historiedidaktik på grund- och ämneslärarprogrammen. Min forskning rör både utbildningshistoria och ämnesdidaktik. Jag är ordförande för Historielärarnas förening (HLF) i Sverige, sitter i Insynsrådet för Statens historiska museer (SHM), och ingår i U&D:s redaktion.

Nämnder

Ledamot i utbildnings- och forskningsnämnden

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer