Studera utomlands - utbytesstudier
1 min läsning

Läs här vilka partneruniversiteten är och hur du söker. Erasmusstudenter som reser miljövänligt till och från sin destination kan få ett extra bidrag på 250 €!

Ansök om utbytesstudier

Du som vill åka till våra partneruniversitet ansöker först om att bli nominerad som utbytesstudent av Högskolan. Du hittar information om hur du gör här nedanför.

Ansökan till utbytesstudier för nästa läsår, 2019-20, är i första hand öppen under tiden 1 december 2018- 15 februari 2019

Därefter kan du lämna in en sen ansökan senast 31 mars för utbyte med start höstterminen 2019.

För utbyte med start vårterminen 2020 vill vi ha din ansökan senast 1 september 2019

Finansiering

Om du har CSN-medel kan du få behålla det under utbytet, kontrollera med CSN vad som gäller i ditt fall.

Om du åker som Erasmusstudent ( inom EU) så får du dessutom ett stipendium

Försäkringsinformation

Studenter med funktionsnedsättning

Du har möjlighet att söka extra stipendier, se vår webbsida: Studera och praktisera utomlands

 

 

Senast granskad: