Fyll i Learning Agreement

Så här fyller du i Learning Agreement vid ansökan om utbytesstudier.

Förbered ditt Learning Agreement 

I Learning Agreement (LA) fyller du i de kurser du vill läsa under utbytet och de kurser de ska ersätta vid Högskolan Dalarna. Learning Agreement fungerar sedan som underlag för tillgodoräkning av de kurser du klarat under utbytet.

När Högskolan Dalarna nominerat dig till partneruniversitetet får du information av dem om vilka kurser du kan läsa, hur du hittar kursplaner och hur du ansöker, så du kan förbereda ditt Learning Agreement.

Ofta behöver du bifoga ditt Learning Agreement redan när du skickar in din ansökan till partneruniversitetet, men ska vara helt klart senast en månad efter terminsstart. Vid kursändringar under terminen ska du uppdatera ditt Learning Agreement.

Programstudenter utan valfri termin

När du har hittat kurser som du vill läsa så ska du gå igenom kurserna med programansvarig så du vet vilka programkurser de kan ersätta. Skicka programansvarigs intygande om att kurserna kan ersättas via e-post till: learningagreements@du.se

Programstudenter med valfri termin och studenter som läser fristående kurser

Du har stor frihet att själv välja kurser, men undvik överlappning -det är viktigt att innehållet i kurserna som du läser vid partneruniversitetet inte är detsamma som  kurser som du redan har läst eller kommer att läsa. Du kan inte ta med ta med två kurser vars innehåll överlappar i en examen. Kontakta programansvarig/ämnesföreträdare för hjälp med den bedömningen. Om du behöver läsa kurser under utbytet som ska ingå i ditt huvudområde så behöver du kontakta ämnesföreträdare för bedömning.

Fyll i ditt LA

Utbytesstudier inom EU

Skapa ett konto och hantera ditt Learning Agreement digitalt.

Skapa konto, Online Learning Agreement (learning-agreement.eu)

Fyll i kontaktinformation, de kurser du ska läsa under ditt utbyte och de kurser som du skulle ha läst vid Högskolan Dalarna. Följ instruktionerna som finns på webbsidan. När du är klar och har signerat ditt Learning Agreement skickas det till kontaktpersonen vid Högskolan Dalarna för signering. När det är klart skickas Learning Agreement till kontaktpersonen vid ditt partneruniversitet för signering.

Du behöver följande information:

I Table A skriver du in de kurser du vill läsa vid partneruniversitetet

I Table B skriver du in de kurser som du skulle ha läst vid Högskolan Dalarna under aktuell termin för utbytet. Om du läser fristående kurser eller har en valfri termin skriver du ”Optional Courses”.

Vi accepterar touchscreen scannad signatur.

Exempel på Learning Agreement (pdf)

Under en övergångsperiod kan du även förbereda Learning Agreement på blankett.

Online Learning Agreement (.doc)

Utbytesstudier utanför EU

Du som ska åka till ett partneruniversitet utanför EU ska använda blanketten Learning Agreement Student Mobility for Studies.

Learning Agreement Student Mobility for Studies (doc)

Fyll i kontaktuppgifter, de kurser som du vill läsa vid partneruniversitetet och de kurser som du skulle ha läst vid Högskolan Dalarna enligt instruktionen ovan och skicka sedan ditt Learning Agreement via e-post till learningagreements@du.se för signering. Du får sedan en kopia. Ditt partneruniversitet behöver inte signera LA.

(Observera att några av våra partneruniversitet omfattas av Erasmusprogrammet även om de geografiskt sett ligger utanför EU, till exempel University of Aruba).

Senast granskad:
Kontakt

Behöver du hjälp? Kontakta Elin Wester eller Maria Solén

Ioffice
Senast granskad: