Fyll i Learning Agreement

Så här fyller du i Learning Agreement vid ansökan om utbytesstudier.

Förbered ditt Learning Agreement 

I Learning Agreement (LA) fyller du i de kurser du vill läsa under utbytet och de kurser de ska ersätta vid HDa. LA fungerar sedan som underlag för tillgodoräkning av de kurser du klarat under utbytet.

När Högskolan Dalarna nominerat dig till partneruniversitetet får du information av dem om vilka kurser du kan läsa, hur du hittar kursplaner och hur du ansöker, så du kan förbereda ditt LA.

Ofta behöver du bifoga ditt LA redan när du skickar in din ansökan till partneruniversitetet. LA ska vara helt klart senast en månad efter terminsstart. Vid kursändringar under terminen ska du uppdatera ditt LA.

Programstudenter utan valfri termin

När du har hittat kurser som du vill läsa så ska du gå igenom kurserna med programansvarig så du vet vilka programkurser de kan ersätta. Skicka programansvarigs intygande om att kurserna kan ersättas via e-post till learningagreements@du.se

Programstudenter med valfri termin och studenter som läser fristående kurser

Du har stor frihet att själv välja kurser, men undvik överlappning -det är viktigt att innehållet i kurserna som du läser vid partneruniversitetet inte är detsamma som  kurser som du redan har läst eller kommer att läsa. Du kan inte ta med ta med två kurser vars innehåll överlappar i en examen. Kontakta programansvarig/ämnesföreträdare för hjälp med den bedömningen. Om du behöver läsa kurser under utbytet som ska ingå i ditt huvudområde så behöver du kontakta ämnesföreträdare för bedömning.

Fyll i ditt LA

Utbytesstudier inom EU

Tryck här för att skapa ett konto och hantera ditt LA digitalt.

Fyll i kontaktinformation,de kurser du ska läsa under ditt utbyte och de kurser som du skulle ha läst vid HDa. Följ instruktionerna som finns på webbsidan. När du är klar och har signerat ditt LA skickas det till kontaktpersonen vid HDa för signering. När det är klart skickas LA till kontaktpersonen vid ditt partneruniversitet för signering.

Du behöver följande information:

I Table A skriver du in de kurser du vill läsa vid partneruniversitetet

I Table B skriver du in de kurser som du skulle ha läst vid HDa under aktuell termin för utbytet. Om du läser fristående kurser eller har en valfri termin skriver du ”Optional Courses”.

Vi accepterar touchscreen scannad signatur. Se exempel här

Under en övergångsperiod kan du även förbereda LA på blankett

Utbytesstudier utanför EU

Du som ska åka till ett partneruniversitet utanför EU ska använda den här blanketten.

Fyll i kontaktuppgifter, de kurser som du vill läsa vid partneruniversitetet och de kurser som du skulle ha läst vid HDa enligt instruktionen ovan och skicka sedan ditt LA via e-post till learningagreements@du.se för signering. Du får sedan en kopia. Ditt partneruniversitet behöver inte signera LA.

(Observera att några av våra partneruniversitet omfattas av Erasmusprogrammet även om de geografiskt sett ligger utanför EU, till exempel University of Aruba)

Behöver du hjälp?

Kontakta Elin Wester eller Maria Solén via ioffice@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: