Fyll i Learning Agreement

Information om hur du förbereder ett Learning Agreement vid ansökan om utbytesstudier.

Erasmusstudenter: fyll i Learning Agreement 

Partneruniversitetet ska skicka dig ett antagningsbesked inför utbytet med information om hur du hittar kursplaner och söker kurser. När du hittat de kurser du vill läsa förbereder du ett digitalt Learning Agreement, där du fyller i de kurser du vill läsa under utbytet, och de HDa-kurser de ska ersätta. Följ instruktionerna på websidan. När LA signerats vid HDa kommer det att skickas till kontaktpersonen vid partneruniversitetet för signering.

Du behöver följande information:  

  • Kontaktperson vid HDa: Maria Solén, ioffice@du.se, tel +4623778000
  • Ansvarig person vid HDa: International Officer, learningagreements@du.se, tel +4623778000
  • Nivå engelska språket: minst B2
  • Lista med ämneskoder (Field of Education) 

I Table A skriver du in de kurser du vill läsa vid partneruniversitetet.

I Table B skriver du in de programkurser som ska ersättas (som du skulle läst vid HDa).

Vi accepterar touchscreen scannad signatur. Se exempel här

Programstudenter utan valfri termin

Gå igenom kursplanerna och välj kurser tillsammans med programansvarig. Fyll i LA och signera.

Maila samtidigt programansvarigs intygande om kurserersättande till learningagreements@du.se 

Programstudenter med valfri termin och studenter som läser fristående kurser

Kontakta vid behov studievägledningen om du behöver diskutera kursval. Fyll i LA online och signera.

I Table B skriver du "Optional courses"

Du behöver det undertecknade LA för att slutföra din anmälan till partneruniversitetet. Ett preliminärt LA måste vara klart innnan terminsstart och helt klart senast en månad efter terminsstart. Om det blir kursändringar under utbytet ändrar du i Online LA.

Utbytesstudenter utanför EU 

Du som ska åka till partneruniversitet utanför EU använd den här blanketten

Du fyller i de kurser du vill läsa enligt ovan, undertecknar LA och e-postar till learningagreements@du.se. LA undertecknas av handläggare vid Studentservice som returnerar en kopia till dig.

Kontakt: support@du.se

Senast granskad: