Partneruniversitet utanför EU

Här beskrivs kort några av våra partneruniversitet

KINA

Beijing Jiaotong University 

Key University, ligger centralt i Beijing Avtal: inom kinesiska, ingenjörsämnen och företagsekonomi

hösttermin: september-15 januari, vårtermin mars-juli

Beijing Normal University, Kina

Excellent lärosäte för lärarutbildning Avtal: kinesiska

Jiangxi University of Finance & Economics

Avtal: IT, kinesiska

Guangxi Normal University

Avtal: kinesiska

Yunnan Normal University, Kunming

Avtal: kinesiska

Zheijang Wanli University, Ningbo

Avtal: inom företagsekonomi och kinesiska Kursutbud

heltidsstudier= 1-2 kurser i kinesiska + 5 -6 kurser i företagsekonomi per termin

TAIWAN

Tunghai University Avtal: generellt 

JAPAN

 

Kanada-USA

Lakehead University, Thunder Bay, Kanada

Avtal: generellt   heltidsstudier= 2.0 credits per termin

Plymouth State University, New Hampshire, USA

Avtal: generellt     

Senast granskad: