SUDs nyhetsbrev mars 2023

I mars månads nyhetsbrev hittar du bland annat information om höstens uppdragsutbildningar samt ett flertal konferenser och professionsseminarier som hålls under våren.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdragutbildning Högskolan Dalarna hösten 2023

SUD utvecklar utbudet av vidareutbildning riktat till yrkesverksamma i socialt arbete och närliggande hälso- och sjukvård. Nedan finner du de uppdragsutbildningar som erbjuds under höstterminen 2023.

Motiverande samtal, MI

Hösten 2023 erbjuder SUD en grundkurs i Motiverande samtal. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. Bok en plats redan idag på utbildningen som går 7-8 september samt 6 oktober. Läs mer och anmäl dig via SUDs hemsida.

Introduktion till Kognitiv beteendeterapi, KBT 7,5 hp

Under hösten 2023 erbjuder SUD en introduktionskurs till kognitiv beteende terapi 7,5 hp. I kursen studeras och behandlas historik, grunder och förhållningssätt inom KBT. Under kurser ingår även tekniker och övningar. Kursen är helt nätbaserad och studietakten 25%. Läs mer och anmäl dig via SUDs hemsida.

Ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer

Att vara chef inom socialtjänsten ställer krav på mångsidighet, flexibilitet och ansvarstagande. SUD har utvecklat en ledarskapsutbildning för chefer inom socialtjänsten, totalt 30 hp. Kurserna är fristående och ges på 25% studietakt. Frågor om utbildningen och anmälan görs till Therese Eriksson, adjunkt socialt arbete Högskolan Dalarna, teo@du.se

Höstterminen 2023 ges kurserna, Ledarskap för effektivt samarbete 7,5 hp, Ny som ledare 7,5 hp och Ledarskapets juridik, 7,5hp. Läs mer om kurserna på SUDs hemsida under rubriken ”Aktuella utbildningar, workshops och konferenser” och håll dig uppdaterad kring datum och anmälan. 

Konferenser

World Social Work Day 21/3

SUD och samverkansarenan ASK (Arena för Social Kunskapsutveckling) på Högskolan i Gävle bjuder tillsammans med Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Open University of Mauritius in till en digitalt och kostnadsfri konferens för att fira World Social Work Day -världsdagen för socialt arbete. Mer information om program och tider finner ni under rubriken ”Aktuella utbildningar, workshops och konferenser” på SUDs hemsida.

Konferens och kunskapsspridning av forskningsprojektet ”Jag och min familj” 9/5

Tisdag 9 maj bjuder SUD, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg in till en konferens och kunskapsspridning av forskningsprojektet ”Jag och min familj”. Projektet är en utfallsstudie där ett familjebaserat öppenvårdsprogram, kallat Jag och min familj utvärderats. Projektet har bland annat finansierats av SUD medel via Socialtjänstforskningsfonden. Läs mer om konferensen, program och anmälan på SUDs hemsida.  

Kunskapsspridning om äldre personers levnadsvillkor i Dalarna- SWEOLD-Dalarna 1/6

SUD och Högskolan Dalarna bjuder in till återkoppling av forskningsprojektet SWEOLD-Dalarna, som har finansierats av SUD medel via Socialtjänstforskningsfonden. Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor har genomförts sedan 1992 inom ramen för en nationell studie, SWEOLD. Forskningsprojektet SWEOLD-Dalarna har genomförts för att få fram sådan kunskap om äldre personer i Dalarna.  Återkopplingen ges i samband med FoU-marknaden på Högskolan Dalarna 1/6.  Läs mer om SWEOLD-Dalarna och anmälan på SUDs hemsida, under rubriken ”Aktuella utbildningar, workshops och konferenser”.

Praktiknära forskning – Socialtjänstforskningsfonden

Under februari 2023 har SUDs fjärde utlysning av projektmedel för 2023 avseende praktiknära forskning  inom Socialtjänstforskningsfonden genomförts. Forskare anställda vid Högskolan Dalarna kan i samverkan med huvudmän inom SUD ansöka om medel från fonden. Sista ansökningsdag är 30/9-2023. Läs mer på SUDs hemsida.

FoU-Marknad 1/6 – Hälsa och välfärd

Högskolan Dalarna bjuder in till FoU-marknad 1/6, på campus Falun. Kom och ta del av forskning, kvalitets- och utvecklingsarbeten samt studenternas examensarbeten! FoU-marknaden är ett tillfälle för kompetensutveckling, verksamhetsutveckling, nätverkande och rekryteringsmöjligheter. Läs mer på SUDs hemsida.

Professionsseminarium – socialt arbete 16/3 & 4/5

Högskolan Dalarna, ämnet socialt arbete bjuder in till två professionsemniarium under våren för studenter, VFU-utbildare och yrkesverksamma. Läs under ”nyheter och kalender” på SUDs hemsida för mer information.   

16/3 – Den sociala barnavården som delaktighetens grindvakt.

Professionsseminariet baserar sig på Zlatana Knezevic, bitr. universitetslektor i socialt arbete avhandling, om den sociala barnavårdens policy och utredningspraktik utifrån analyser kring barns delaktighet. Anmälan till Maria Fernström, mfe@du.se

4/5 – Platsens betydelse i det sociala arbetets praktik.

Spelar det någon roll var socialt arbete bedrivs? Eller påverkar inte geografiska och rumsliga dimensioner det sociala arbetet? Detta är några av de frågor som tas upp under denna föreläsning där föreläsaren Maria Fjellfeldt, universitetslektor i socialt arbete tar sin utgångspunkt i aktuell forskning inom detta forskningsfält. Anmälan till Peter Nilsson, pnl@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: