Nätverksträff

Nätverksträff "Jag & min familj"

Fredag den 3 maj anordnar Borlänge kommun en nätverksträff för yrkesverksamma som arbetar med familjer med missbruksproblematik.

Datum:
Plats: Borlänge

Nätverket "Jag & min familj" har startat upp utifrån efterfrågan bland yrkesverksamma som arbetar med familjer med missbruksproblematik. Nätverket har sin grund i interventionen med samma namn där barnets upplevelser och känslor sätts i fokus under ett tiotal träffar med hela familjen.

Interventionens resultat vittnar om minskat kaos i familjerna, minskade uppförandeproblem hos barnen, minskning av alkohol- och drogkonsumtion hos föräldrarna, minskning av symtom på ångest och depression hos föräldrarna, samt en ökad känsla av närhet i familjerna. 

Här kan du ta del av mer information om interventionen "Jag & min familj"

Information om träffen den 3 maj och hur du anmäler dig kommer framöver.

För mer information kontakta
Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: