Konferens

FoU-marknad - Hälsa och Välfärd

Under vårens FoU-marknad i Hälsa och Välfärd medverkar studenter från socionom- och sjuksköterskeprogrammet, representanter från verksamheter på området, samt forskare från Högskolan Dalarna.

Datum:
Plats: Campus Falun
Målgrupp: Anställda i verksamheter inom omsorg och socialt arbete, samt kommunal och regional hälso- och sjukvård i Dalarna.
Sista anmälningsdag:

FoU-markanden syftar till kunskapsutbyte med medverkande forskare och studenter från Högskolan Dalarna och kommunala och regionala verksamheter inom hälso- och sjukvården i Dalarna. 

Innehåll

- Examensstudenter presenterar sina uppsatsarbeten.

- Verksamheter presenterar sina utvecklingsarbeten.

- Forskare presenterar sina forskningsprojekt.

- Utställare möter potentiella framtida medarbetare på marknadstorget.

Är du och din verksamhet intresserade av att medverka? Ta del av inbjudan här och anmäl dig senast 15 mars till Amanda Frank på e-post afa@du.se

För mer information kontakta
Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: