Tillgänglighet

Tillgänglighet är en fråga om att alla, inklusive personer med funktionsvariation ska kunna studera, besöka eller arbeta hos oss. Detta innebär inte bara att våra lokaler ska vara tillgängliga, utan innefattar också t ex tillgänglig information.

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering som omfattas av Diskrimineringslagen. Att arbeta med tillgänglighet för personer med funktionsvariation innebär att vi förväntas vidta skäliga åtgärder i fall där tillgängligheten är begränsad. Vad som är skäligt behöver bedömas från fall till fall.

Tillgängliga lokaler och information

Enligt förordning (2001:526) har statliga myndigheter ett särskilt ansvar för att arbeta med tillgänglighet. Förordningen anger att vi som myndighet ska verka för att våra lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.  Det handlar bland annat om att lokalerna lätt ska kunna nås med rullstol eller att information kan tas fram på punktskrift.

Tillgänglig undervisning

Högskolan erbjuder god tillgång till studieverktyg för studenter t ex talsyntesprogrammet Legimus. Det finns även tillgänglighetverktyg integrerat i lärplattformen. För dig med funktionsnedsättning erbjuds ytterligare stöd
 
För dig som undervisar erbjuder vi löpande högskolepedagogiska workshops med temat ”tillgänglig undervisning”. Hitta nästa tillfälle under internutbildningar på medarbetarwebben. För ytterligare fördjupning, besök högskolans utbildningsresurs om digital tillgänglighet som finns framtagen i Learn. Utbildning är framtagen för alla inom högskolan att ta del av, men riktar sig i synnerhet undervisande personal. 

Digital tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, den så kallade DOS-lagen, ställer krav på hur vi tillgängliggör information genom dokument, webbplatser och lärplattformar. Alla medarbetare behöver förstå vad digital tillgänglig innebär och vad vi behöver tänka på i vårt dagliga arbete. Läs mer om digital tillgänglighet och vad du som anställd behöver veta.   

Senast granskad:
Kontakt
Universitetsadjunkt arbetsvetenskap
Hållbarhetsstrateg
Senast granskad: