Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter

Digital tillgänglighet betyder att alla människor – oavsett exempelvis funktionsnedsättning – ska kunna använda digitala tjänster eller webbplatser. Behovet av tillgänglighet har alltid funnits, men kraven har höjts ordentligt.

Det här behöver du veta

Alla som jobbar på en myndighet behöver förstå vad digital tillgänglighet handlar om. Det är varje medarbetares ansvar att högskolan lever upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Det innebär att du som enskild medarbetare ser till att ditt eget material är tillgänglighetsanpassat. 

Den här sidan visar vägen till tillgänglighet för dig som skapar digitalt innehåll på Högskolan Dalarna. Den tar upp följande:

  • Lagkrav som berör Högskolan Dalarna.
  • Fler anledningar att satsa på tillgänglighet.
  • Läs mer om hur du publicerar tillgängligt innehåll.

Lagkrav som berör Högskolan Dalarna

Kraven på tillgänglighetsanpassning finns i alla digitala plattformar och appar enligt DOS-lagen. Högskolans webbplatser, sociala konton och dess publicerade innehåll omfattas av lagen sedan den 23 september 2020, även andra webbaserade system som kan nås publikt omfattas. Extranät och andra webbaserade interna och externa system som implementeras efter den 23 september 2019 omfattas. Appar omfattas efter den 23 juni 2021.

Tidigare implementerade extranät och andra webbaserade interna och externa system till exempel lärplattformar och dess innehåll ska också utformas på ett tillgängligt sätt enligt lagen. Det finns inte någon bortre tidsgräns då de måste vara tillgängliga, däremot ska de göras tillgängliga när de ”genomgår en omfattande översyn”. Innehåll som avses bevaras över tid i våra extranät ska därav skyndsamt förberedas och anpassas inför den dagen som de kommer att omfattas. De publika delarna av vår lärplattform Learn omfattas sedan den 23 september 2020. 

Det är viktigt att du tänker på hur du tillgängliggör information. Ägaren av till exempel ett dokument eller media (ljud, bild, video) som laddas upp och publiceras i en plattform ansvarar för att materialet görs tillgänglig.

Systemansvarig är övergripande ansvarig att plattformen rent tekniskt och funktionsmässigt följer lagar, riktlinjer och interna styrdokument. Åtgärder för att tillgodose tillgängligheten ska hanteras i respektive förvaltningsplan.

Tillgängligheten ska alltid beaktas när högskolan upphandlar system.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) kräver att digitalt innehåll ska vara:

  • möjligt att uppfatta, oavsett eventuell nedsättning av exempelvis syn eller hörsel
  • hanterbart, det vill säga möjlig att interagera med
  • begripligt och robust, det vill säga kunna användas med ett brett spektrum av olika användarprogram, såsom webbläsare eller tekniska hjälpmedel.

Det rekommenderade sättet att uppnå principerna är att följa relevanta delar av den europeiska standarden EN301549. Denna innebär, med några tillägg, att följa den internationella standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) på nivån AA.

I praktiken innebär detta att vi i nuläget ska uppfylla cirka 60 stycken tillgänglighetskriterier.

Dessutom måste vi för varje webbplats publicera en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen redovisar status för tillgängligheten på våra sajter och anvisa kontaktvägar dit användare kan höra av sig om de har problem eller behöver hjälp. Och vi måste ha beredskap att hjälpa den som utnyttjar denna möjlighet.

Tillgänglighetsredogörelse för du.se

Fler anledningar att satsa på tillgänglighet

Förutom DOS-lagen berörs våra digitala tjänster av flera andra lagar varav flera tar upp tillgänglighet. Men det finns även många andra argument för att satsa på digital tillgänglighet, inte minst följande:

  • Tillgänglighet är nödvändigt för vissa personer för att de exempelvis ska kunna utbilda sig.
  • Tillgänglighet bidrar ofta till ökad användbarhet och en bättre upplevelse för alla.
  • Tillgänglighet gör att våra digitala satsningar får större effekt och att vi når fler.

Lär dig grunderna på 15 minuter (video KTH)

En informativ film som är framtagen av Kungliga Tekniska Högskolan går igenom både lagkrav, argumentation och några konkreta exempel på 15 minuter.

Se filmen (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om hur du publicerar tillgängligt innehåll

För alla inom högskolan som skapar digitalt innehåll rekommenderar vi att läsa igenom sidorna:

För dig som innehållsägare på webben rekommenderar vi att du börjar med de här sidorna:

Använd checklistan för att säkerställa att du följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) när du skapar innehåll för webben.

Checklista för webbpublicering

Utbildningsresurs

För ytterligare fördjupning, besök högskolans utbildningsresurs om digital tillgänglighet som finns framtagen i Learn. För alla inom högskolan att ta del av och i synnerhet undervisande personal. 

Utbildningsresurs i Learn

Det finns även möjlighet för utomstående att ta del av utbildningsersursen i Learn via en gästlänk.

Gästlänk till utbildningsresurs i Learn

Senast granskad:
Senast granskad: