Allmänna riktlinjer för tillgängliga filmer

Här redovisas några övergripande aspekter som är viktiga att tänka på när du skapar inspelat material.

Vad säger lagen?

Publicerade filmer, sedan den 23 september 2020, som ska bevaras längre än två veckor ska skyndsamt textas och syntolkas enligt DOS-lagen. Allt av betydelse ska presenteras med ljud samt att filmens budskap och innehåll ska gå att uppfatta även om man inte har ljudet på. En bra planerad inspelning där viktig visuell information även framgår av ljud, så kallad verbalisering, kan ersätta behovet av en separat syntolkad version.

Ansvar och prioriteringar

Du som enskild medarbetare ska se till att ditt eget material är tillgänglighetsanpassat. Eventuella avvikelser redovisas i högskolans tillgänglighetsredogörelser. 

Filmer som endast publiceras inom ramen för en kurs textas skyndsamt på begäran, att texta all film inom ramen för undervisning med nuvarande teknologi, anses av högskolan som oskäligt betungande. Alla som ser filmen inom ramen för ett kursrum i vår lärplattform Learn äger rätten att beställa textning. I de fall där maskintextningen inte är god nog för att representera innehållet kan en bearbetning beställas av samtliga som kan se filmen. Den som ansvarar för materialet ansvarar då för att den textas. ​

Högskolans prioriteringsordning är att i första hand tillgängliggöra filmer efter förfrågan och där behov finns från användare, samt universitetsövergripande filmer upp till 60 minuter. Sedan ska nyproducerade filmer tillgängliggöras, till exempel filmer producerade från och med 23 september 2020. I Kaltura finns ett textningsverktyg som kan användas. ​I sista hand tillgänglighetsanpassas äldre material.

 • Det är bättre med textning som inte är helt korrekt än att inte texta alls.
 • Undertexter ska med fördel kunna slås på eller av via videospelaren.
 • Livesändningar som inte spelas in och bevaras behöver inte textas enligt regelverket. Men där möjlighet till automattextning finns kan textning vara att föredra.
 • Prata tydligt och lugnt. Det underlättar automatisk undertextning.
 • Undertextning och syntolkning gäller även all publicering av filmer och bilder i sociala medier.
 • Sociala medier har olika förutsättningar för undertextning beroende på vilken plattform du ska publicera på. Detta innebär att det kan behövas tas fram flera versioner av en film om den ska publiceras i fler kanaler.

Vad är syntolkning?

Syntolkning är en ljudbeskrivning av filmens innehåll, det som händer i bild. Allt av betydelse ska presenteras med ljud. Ett sätt att kontrollera syntolkning av en film är att blunda och att bara lyssna på filmens ljud – kan du ta till dig all väsentlig information för att förstå filmen?

Syntolkning kan tillhandahållas via ett separat ljudspår som användaren med fördel kan slå på eller av. Det kan också göras via verbalisering, att det ingår direkt i manus. Tänk till tidigt i produktionen av en video vilken typ av syntolkning som kan behövas. Det kan vara viktigt att planera in luft i manus och klippning så att det finns gott om tid för att lägga till syntolkningar i efterhand. En separat syntolkad version av filmen att länka till kan även vara ett alternativ till att baka ihop allt i samma produktion.

Om både undertextning och syntolkning ingår i samma produktion bör meningsbärande ljudbeskrivningar särskiljas övrig undertext. Detta genom att de textas på egen rad inom parentes.

Syntolkning av film via separat ljudspår kan till exempel handla om att en extra berättarröst. Tänk på att:

 • presenterar vem som pratar i filmen
 • berättar vad som händer i bild om det inte framgår av dialog eller annat ljud
 • läsa upp eventuell grafik eller textskyltar som visas i bild.

Verbalisering är att se till att viktig information framgår av ordinarie ljud det vill säga utan separat syntolkning. Verbalisering är när exempelvis filmens berättare, intervjupersoner, reportrar också väver in syntolkning eller kontext i manus. Verbalisering kan användas i enklare informationsfilmer där text och rörlig bild varvas. Tänk på att: 

 • säga vad du heter eller berätta vem du pratar med
 • säga vad du gör eller vad du är
 • säga eller spegla i ord vad någon gör.

Övrigt

Filmmaterial får enligt DOS-lagen inte orsaka epileptiska anfall. Innehåll i inlägg och i videor får därför aldrig blinka tre gånger per sekund eller oftare.

Senast granskad: