Profilsidan – en sida om dig

Som medarbetare på högskolan har du automatiskt en profilsida på du.se – en sida om dig som visas vid sökning på ditt namn. Du använder profilsidan som ett digitalt visitkort, för att förklara vem du är och din roll vid högskolan.

Observera att på profilsidan presenteras viss information på ett nytt sätt för att förtydliga roller och anställningar. För vissa medarbetare innebär det att felaktigheter kan uppstå.

Så här gör du om du upptäcker felaktig information på din profilsida

Så här fungerar din profilsida

 • Du själv justerar innehåll på profilsidan. Ingen annan kan redigera sidan åt dig.

 • Du kan justera innehållet så ofta du önskar, men se till att uppdatera åtminstone årligen. 

 • Mycket av informationen på profilsidan genereras automatiskt från andra databaser, till exempel titel och organisationstillhörighet, uppdrag i nämnd, kurs- och programansvar och publicerad forskning.

 • Du får stöd i vad som ska stå var på profilsidan – instruktioner finns att ta del av i verktyget och på den här sidan.

Skriv om din roll på högskolan

Genom att aktivt använda dig av verktyget för redigering av profilsidan har du möjlighet att berätta mer om din roll vid högskolan och vem du är. Det finns också en hel del informationen på profilsidan som genereras automatiskt från andra databaser. 

Tänk på det här när du skriver

 • Skriv i jag-form, skriv inte i tredje person. 
 • Använd klarspråk: Skriv vårdat, enkelt och begripligt. Skriv alltid ut förkortningar och undvik interna uttryck. 
 • Skriv för mottagaren! Vad är intressant för den som besöker din profilsida att ta del av? Vad är viktigt utifrån ditt arbete och roll på högskolan?  
 • Rubriker: Använd rubriker om det underlättar läsupplevelsen. Till exempel en rubrik för att lista doktorander du handleder eller forskargrupper du medverkar i. 
 • Formateringar: Kursivt kan användas till exempel för boktitlar och liknande. Använd inte kursivt för att förstärka ett ord i texten, då är fet stil bättre.
 • Länkar: Om du behöver hänvisa till andra sidor, skriv rubriken för den sidan och informera besökaren vart länken leder. Markera sedan texten och klicka på länksymbolen i verktyget. Skriv i stil med ”Forskargrupp för x, på Uppsala universitets webbplats”. Kontrollera alltid att länkarna leder till den avsedda sidan.

Profilbild

På profilsidan ska en profilbild på dig publiceras. Bilden ska vara en representativ bild på dig där du tittar in i kameran. Bilden ska vara i liggande format och bakgrunden ska vara vit. Tänk på att bilden kan komma att användas för andra officiella sammanhang.

För ny bild – gör så här:

1. Kontakta högskolans fotograf Anders Gårdestig för att boka en tid för fotografering. 

2. Efter fotograferingen får du bilderna skickade till din mejl. Välj ut en bild och skicka den till support@du.se som laddar upp bilden.

3. Godkänn bilden genom att gå in i verktyget för att redigera din profilsida och klicka på "Visa bild".

byta profilbild.jpg

Frågor med svar

Varför har vi profilsidor?  

Profilsidorna är till för att visa upp vilka medarbetare som högskolan har och underlätta för besökare att ta del av kontaktuppgifter. Alla medarbetare på högskolan har en egen profilsida på webben. ​

Profilsidorna har både en intern funktion och en extern funktion: Internt kan profilsidorna användas för att lära sig mer om kollegor och externt för att berätta för samarbetspartners, journalister och så vidare om vad man jobbar med och har kompetens inom.

Varför har jag ingen profilsida? 

Alla medarbetare med anställning på högskolan ska automatiskt ha en profilsida på du.se. Hör av dig till support om du inte har en profilsida. 

Om du är doktorand och inte har en profilsida behöver din chef göra en beställning till support. 

Hur kan jag använda min profilsida?  

Profilsidan gör det enkelt för dig att berätta om vad du jobbar med och hur du bidrar till högskolans utveckling gentemot kollegor, studenter, samarbetspartners och omvärlden. Du kan hänvisa till din profilsida i många olika sammanhang, exempelvis om du deltar vid en konferens som talare eller vid ansökan om extern forskningsfinansiering. Är du program- eller kursansvarig länkas också till din profil från informationen om programmet eller kursen. 

När kommer innehållet under min gamla profilsida försvinna?   

Från 28 april 2022 kommer den nya profilsidan vara den som syns vid en sökning på ditt namn. Men, du kommer åt din gamla profilsida via en länk högst upp för sidan där du redigerar. Din gamla profilsida kommer gå att nå fram till årsskiftet 2022/2023.

Redigera profilsida 

Måste jag ha en profilsida på svenska och engelska?  

En engelsk sida skapas automatiskt, men du kan välja att inte uppdatera den med de valfria texterna. Om du har målgrupper som inte talar svenska är det bra att du uppdaterar även på engelska, det är upp dig till att avgöra hur du vill göra.

Kan jag få hjälp med att skriva på engelska? Can someone help me with my Swedish text? 

Kontakta högskolans översättare för att få stöd i att skriva din engelska presentation. I samband med de drop-in träffar som erbjuds kommer översättarna också finnas tillgängliga.

englishtexts@du.se

Vilken information ska jag ha under ”Arbetsuppgifter”?  

Här kan du beskriva de arbetsuppgifter du har på en övergripande nivå med max 300 tecken inklusive blanksteg. Använd beskrivningen som en introduktion till vad du arbetar med. Är det några särskilda arbetsuppgifter du är ansvarig för? Berätta om det. Tänk på att hålla det kort och att du kan berätta mer under rubrikerna bakgrund, undervisning och forskning.

Exempel:

Maria Rappfors, HR-specialist, avdelningen för HR

Tarja Alatalo, proprefekt, institutionen för lärarutbildning

Fler exempel hittar du under rubriken Inspireras av andra.

Vilken information ska jag ha under ”Bakgrund”?  

Här kan du skriva om din akademiska bakgrund och arbetslivserfarenhet som är relevant för din roll på Högskolan Dalarna. Det kan till exempel vara vad du har för utbildning på grund- och avancerad- och forskarnivå. Det är valfritt för dig att fylla i den här sektionen. Om du lämnar fältet tomt kommer heller inte rubriken finnas med på din profilsida.  

Exempel:

BethAnne Paulsrud, docent, institutionen för språk, litteratur och lärande

Stina Eklund, avdelningschef, avdelningen för stöd till ledning och styrning

Thomas Sedelius, professor, institutionen för kultur och samhälle

Fler exempel hittar under rubriken Inspireras av andra.

Vad ingår i "Uppdrag och nämnder"?  

Här listas dina uppdrag i nämnder, råd och fackliga uppdrag, till exempel uppdrag inom Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN), Forskarutbildningsnämnden (FUN), Forskningsetiska nämnden (FEN), Personalansvarsnämnden  och Disciplinnämnden. Uppgifterna hämtas från personaldatabasen. Kontakta support om något inte stämmer.

Vilken information ska jag ha under ”Undervisning”?  

Här kan du beskriva din undervisning och ge en introduktion till vad du undervisar inom. Tänk på att inte upprepa det som automatiskt hämtas in till din sida från olika databaser, så som programansvar och kursansvar. Det är valfritt för dig att fylla i den här sektionen. Om du lämnar fältet tomt och du inte har kurs- eller programansvar kommer heller inte rubriken finnas med på din profilsida.  

Exempel:

Carl Olsmats, docent i industriell ekonomi

Katherina Dodou, docent i engelsk litteratur

Fler exempel hittar du under rubriken Inspireras av andra.

Vilken information ska jag ha under ”Forskning”?  

Här kan du ge en introduktion till din forskning. Tänk på att inte återupprepa information som automatiskt visas upp från DiVA. Det är valfritt för dig att fylla i den här sektionen. Om du lämnar fältet tomt och du inte har forskningsprojekt eller publicerade publikationer kommer heller inte rubriken finnas med på din profilsida.  

Exempel:

Anna Ehrenberg, professor i omvårdnad

Anneli Strömsöe, docent i medicinsk vetenskap

Ulf Hansson, adjunkt i statsvetenskap

Fler exempel hittar du under rubriken Inspireras av andra.

Om det står fel på profilsidan

Beroende på var felet återfinns är det olika funktioner som ska kontaktas. 

På profilsidan hämtas automatisk uppgifter in från olika databaser, till exempel personaldatabasen och DiVA . Dessa databaser har inte uppdaterats i samband med de nya profilsidorna. Observera att på profilsidan presenteras viss information på ett nytt sätt för att förtydliga roller och anställningar. För vissa medarbetare innebär det att felaktigheter kan uppstå.

Information om ditt namn, titlar, organisationstillhörighet och kontaktuppgifter

Uppgifterna på din profilsida hämtas från personaldatabasen och ändringar av eventuella av felaktigheter görs där.

 • I personaldatabasen anges information utifrån vad som återfinns i ditt anställningskontrakt i Primula.
 • Det är endast anställningstitel och akademisk titel som hämtas från personaldatabasen och som anges på din profilsida.
 • Övriga titlar som till exempel meriterad och excellent lärare finns inte i personaldatabasen. Pedagogiska meriter kan du välja att skriva i fritexten under "Inledning" på din profilsida.

För att ändra uppgifter om ditt namn, befattningsbenämning, akademisk titel eller organisationstillhörighet:

Påtala felet för din närmaste chef, som tar ärendet vidare till avdelningen för HR för hantering. HR stämmer av att det som anges på din profilsida överensstämmer med dina uppgifter i Primula. Om de inte överensstämmer görs ändringar i personaldatabasen.

För att ändra uppgifter om din mejladress eller telefonnummer kan du kontakta support:

Skriv till support@du.se och gör en beställning om att uppdatera dina kontaktuppgifter i personaldatabasen.  

Nämnder och råd

Det är endast de nämnder och råd som finns på Högskolan Dalarna som visas upp. För råden kan du själv välja att klicka för det råd du är medlem i. Kontakta support@du.se om det till exempel saknas ett råd i listan eller om uppgifterna gällande nämnder är fel.

Undervisning

Här listas de kurser och program som du är ansvarig för. Om något är fel, kontakta support@du.se

Forskningsprojekt

Genom att lägga till ditt forskningsprojekt blir din forskning sökbar för externa besökare, till exempel forskare och journalister. Du skapar ett projekt i verktyget för forskningsprojekt och uppdaterar innehållet själv i verktyget. Länken projektsidan kan du lägga till under forskning på din profilsida. 

Ta fram och hantera webbsida för forskningsprojekt

Publikationer

Biblioteket kan hjälpa dig med en rad olika frågor kopplade till vetenskaplig publicering av din forskning.

Vetenskaplig publicering

Andra profilsidor

Dessa uppdaterar du själv i verktyget genom att lägga till en länk till ditt konto på den externa profilsidan. För närvarande är det inte möjligt att lägga till länkar till Youtube. 

Senast granskad:
Senast granskad: