Ragnar Olafsson

Personlig presentation av Ragnar Olafsson

Utvecklingsledare
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet

Jag arbetar med lärmiljöutveckling för campus, nät, och numera också hybrida lärmiljöer. I arbetet ingår behovsdialoger med lärare och pedagogiska utvecklare, framtagande av förslag och modellering av lärmiljöer, framtagande av teknisk utformning, allt för att möjliggöra lärande och utbildning. 

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag har min tidiga intresse- och utbildningsbakgrund inom media och kommunikation, något som jag också kombinerade med ideellt arbete som informatör och projektledare. 1995 fick mitt intresse för undervisning och lärande mig att flytta till Falun för att studera till lärare vid Högskolan Dalarna. Under min studietid var jag kåraktiv och skötte bland annat den grafiska framställningn av kårtidningen. Jag arbetade också extra med utbildning av medstudenter i datorkunskap och kommunikation och informationsteknik. Direkt efter mina lärarstudier fick jag anställning på högskolans IT-avdelning där jag arbetade med support till personal och studenter, deltog i driften av datorparken och startade upp IT-avdelningens helpdesk i Falun.

Med mitt intresse för undervisning och lärande i kombination med teknikintresse föll det sig väldigt naturligt att 2001 tacka ja till frågan om att vara del i att starta upp det som på den tiden kallades IKT-pedagogiskt centrum på högskolan. Idag heter vi NGL-Centrum och har med nytänkande, mod och fokus på pedagogiska behov fått vara med och ta Högskolan Dalarna till att bli ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till nätburen utbildning och lärande.