Stina Eklund

Personlig presentation av Stina Eklund

Avdelningschef
Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi Verksamhetsstödet

Jag är planeringschef och ansvarig för högskolans övergripande ledningssystem, vilket innefattar verksamhets- och budgetprocessen, kvalitetssystem, samordning av hållbarhetsarbetet och informationsförvaltning. 2023 är jag tillförordnad ekonomichef. 

Bakgrund

Jag har arbetat som chef i flera år där min roll är att skapa förutsättningar för mina medarbetare att driva och utveckla vår verksamhet. Jag har arbetat inom flera myndigheter och har min bakgrund som analytiker och utredare inom socialförsäkrings-, arbetsmarknads-, näringslivs- och transportfrågor. 2002 tog jag min economie magister inom nationalekonomi vid Uppsala Universitet.