Stina Eklund

Personlig presentation av Stina Eklund

Avdelningschef
Avdelningen för stöd till ledning och styrning Verksamhetsstödet

Jag är ansvarig chef för högskolans övergripande ledningssystem, vilket innefattar verksamhetscykel, kvalitetssystem, samordning av hållbarhetsarbetet och informationsförvaltning. Avdelningens uppdrag är att ge stöd till högskolans ledning, nämnder och råd.

Bakgrund

Jag har arbetat som chef i flera år där min roll är att skapa förutsättningar för mina medarbetare att driva och utveckla vår verksamhet. Jag har arbetat inom flera myndigheter och har min bakgrund som analytiker och utredare inom socialförsäkrings-, arbetsmarknads-, näringslivs- och transportfrågor. 2002 tog jag min economie magister inom nationalekonomi vid Uppsala Universitet.