Magnus Höglund

Personlig presentation av Magnus Höglund

IT-chef
Avdelningen för IT och digital infrastruktur Verksamhetsstödet

Jag är chef för avdelningen för IT och digital infrastruktur, som är en del av det gemensamma verksamhetsstödet vid Högskolan Dalarna. Avdelningens uppdrag är att tillhandahålla den digitala infrastruktur och de verktyg som verksamheten behöver för att fungera effektivt.

Bakgrund

Född och uppvuxen i Borlänge, där jag läste 4-årig teknisk linje på Soltorgsskolan och därefter Data- och Elektronik 80p på det som då hette Högskolan Falun Borlänge.

Efter ett några års arbete som IT-konsult på Primdata började jag 1991 som datadriftsansvarig på IT-sektionen i samband med att högskolan flyttade in på nytt campus på Röda vägen i Borlänge.

Sedan mitten på 90-talet har jag haft rollen som IT-chef vid Högskolan Dalarna.

Genom åren har jag också haft en del uppdrag på nationell och regional nivå: (I tidsordning)

  • Ledamot i Sunets tekniska referensgrupp
  • Ledamot i Dalarnas IT-råd
  • Medlem i HITCF (Högskolornas IT-chefsforum)
  • Ledamot i expertgrupp Nya Ladok
  • Medlem i ITCF (IT-chefsforum för Universitet och Högskolor)
  • Ledamot i SWAMID Board of Trustees
  • Ledamot i styrgrupp ITCF