Personlig presentation av Emma Norman

Kommunikatör
Avdelningen för kommunikation Verksamhetsstödet

I min roll som kommunikatör med internkommunikation som ansvar arbetar jag för att göra högskolan till en mer kommunikativ organisation. Det gör jag genom att vara ett stöd i att planera och genomföra övergripande kommunikationsaktiviteter samt ger råd och stöd i olika frågor inom området.  

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag har jobbat inom kommunikationsområdet i 15 års tid – både strategiskt och operativt som både kommunikatör och kommunikationsstrateg inom offentlig och statlig organisation, där uppdraget har varit att skapa en mer kommunikativ organisation. Jag har utbildat i kommunikationsfrågor generellt och även kommunikativt ledarskap – där jag även arbetat med utveckling av chefsgrupper. 

Jag har agerat konfrencier, moderator och programledare i samband med många olika former av evenemang och konferenser vilket är ett uppdrag jag gärna utför.