Maria Jansdotter Samuelsson

Personlig presentation av Maria Jansdotter Samuelsson

tf prorektor
Rektorsfunktion

I mitt uppdrag som vicerektor ingår att skapa goda förutsättningar för Högskolan Dalarnas externa samverkan, liksom att utveckla arbetet för hållbarhet såväl inom Högskolan Dalarna som i regional, nationell och internationell samverkan. Jämställdhet och internationalisering ingår i uppdraget.

Råd

Rådet för hållbar utveckling

Bakgrund

I grunden är jag lärare och forskare, docent i religionsvetenskap.

Forskningen är dock lagd på hyllan sedan ganska många år. Jag har valt att vara kvar i högskolevärlden, där jag känner mig förankrad i själ och hjärta, men med lednings- och chefsuppdrag istället.

Jag har verkat som linjechef för både små och stora avdelningar, men har också lång erfarenhet av kollegiala ledningsuppdrag. Jag har arbetat på Högskolan Dalarna sedan 2020, och innan dess fanns jag i många år vid Karlstads universitet.  

Jag är utbildad lärare med inriktning SO-ämnen, och har i många år också arbetat med lärarutbildning som både lärare, forskare och chef. Jag har stor erfarenhet av samverkan med kommunala huvudmän, inte bara inom skola, utan också socialtjänst. Därtill har jag också erfarenhet av samverkan med Region Dalarna inom ramen för högskolans vårdutbildningar.

Hållbarhetsfrågor har jag dels arbetat med i min forskning och genom utvecklingsprojekt. Jag var under ett flertal år ledamot vid Karlstads universitets motsvarighet till vårt Hållbarhetsråd. Där hade jag ett särskilt ansvar för utskottet för jämställdhet och mångfald. Jag arbetade också med uppdrag för jämställdhetsintegrering vid Karlstads universitet.

Forskning

Jag ägnade mig bl a åt forskning om sekulärt och religiöst baserade föreställningar och värderingar kring genus, natur och miljö. Jag var med och grundade forskningsnätverket EFSRE (European Forum for the Study or Religion and the Environment).

En del av min senare forskning var religionsdidaktiskt inriktad, inom det fältet har jag framförallt publicerat populärt hållna texter med verksamma lärare som målgrupp.

Jag har även publicerat kurslitteratur för lärarstudenter om betyg och bedömning och om genusperspektiv på teologi och etik för studenter i religionsvetenskap. Båda dessa böcker har under många år använts flitigt på kurser runtom på svenska lärosäten.

Publikationer