Långvarig smärta

Långvarig smärta är något annat än det du upplever när du råkar göra dig illa, det är smärta som inte gått över efter flera månader. Långvarig smärta är uppdelad i två huvudkategorier: primär långvarig smärta och sekundär långvarig smärta.

Forskare förklarar vad långvarig smärta är

Vad är långvarig smärta?

Om smärtan efter en skada inte går över på tre till sex månader säger man att den har övergått till långvarig smärta (kronisk). Vid sekundär långvarig smärta är smärtan ett symtom på ett annat sjukdomstillstånd, som till exempel reumatoid artrit, artros eller cancer.

Primär långvarig smärta

Vid till exempel akut smärta som uppkommer vid en skada eller liknande kan det vara enkelt att se och förstå varifrån smärtan kommer. Blöder det från ett djupt jack eller om man kan se en spricka i ett ben på en röntgenplåt är det enkelt att förstå att det gör ont. Primär långvarig smärta är däremot ett helt eget sjukdomstillstånd. Det betyder att smärtan inte behöver komma från någon skada eller annan sjukdom. Förutom att man har smärta påverkar det i hög grad också dagliga aktiviteter och personens emotionella hälsa. 

För personer med primär långvarig smärta har den synliga roten till smärta försvunnit. Smärtan kan inte spåras till ett blodprov eller röntgenplåt även om smärtupplevelsen finns kvar. Det finns flera anledningar till att det blir så, bland annat att nervsystemets funktion har förändrats. Men, det krävs mer forskning för att ge mer definitiva svar.

Hur behandlas långvarig smärta?

För personer som har fått diagnosen långvarig smärta är det sannolikt att smärtan blir en följeslagare genom livet. Det viktigaste blir då att lära sig att leva med sin smärta och fortsätta att leva ett liv som känns meningsfullt, vilket fortfarande är möjligt.

I dag ger multimodal smärtrehabilitering (MMR) bättre långtidseffekter jämfört med enstaka behandlingsåtgärder (till exempel endast läkemedelsbehandling). Det innebär att flera olika professioner arbetar i team tillsammans med patienten, till exempel med läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, psykologer och arbetsterapeuter. Forskning har visat att det är mer effektfullt att sätta upp mål för rehabiliteringen tillsammans och jobba i team än var för sig med patienten, men att det fortfarande finns ett behov av att ytterligare förbättra MMR för att kunna ge patienter ännu bättre vård.

Det gör inte bara ont, det kostar också

Smärta är inte bara plågsam för enskilda människor, den kostar också samhället mycket pengar. Kostnaden för långvarig smärta i Sverige är 90 miljarder kronor varje år enligt uträkningar från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Smärtsamma sanningar

  • 1,5 miljarder människor runtom i världen lider av långvarig smärta och antalet fortsätter att öka. 
  • I Sverige är smärta är den vanligaste anledningen till att man söker vård. 
  • Efter psykisk ohälsa är smärtdiagnoser den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar.
  • Av de som lider av långvarig smärta i Sverige är 70 procent kvinnor.
  • Drygt 12 procent av den svenska befolkningen upplever en försämrad livskvalitet på grund av sin smärta.
  • Studier har visat att personer med långvarig smärta i större utsträckning skiljer sig och är arbetslösa. De har dessutom en ökad risk för att insjukna i andra sjukdomar som en konsekvens av att smärtan påverkar livskvaliteten.

För att ge ytterligare perspektiv, för 90 miljarder kronor kan du:

  • åka buss mellan Campus Falun och Campus Borlänge fram och tillbaka drygt en miljard gånger.
  • åka på en hundradagars lyxkryssning jorden runt drygt 500 000 gånger.
  • köpa ungefär 25 000 villor som kostar runt 3,5 miljoner.
Senast granskad:
Kontakt
Linda Vixner
Docent medicinsk vetenskap
Senast granskad: