Utbildningsprogram VSSKG

Sjuksköterskeprogrammet

Som student vid sjuksköterskeprogrammet förbereds du på att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård. Delar av utbildningen kan erbjudas som nätbaserat och innehåller ämnen såsom hälsa, sjukvård, hälsovård och omvårdnad. Den verksamhetsförlagda delen genomförs alltid i Dalarna.
180 högskolepoäng Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltiddstudier och kan delvis erbjudas nätbaserat. Den verksamhetsförlagda delen genomförs alltid i Dalarna. Här förbereds framtidens sjuksköterskor att samverka, leda och utveckla hälso- och sjukvården såväl nationellt som internationellt.

Med fokus på livskvalitet under alla skeden i livet

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga ämnes- och kunskapsområde. Det omfattar både praktiskt/kliniskt arbete med patienter och den teoretiska grund som underbygger klinisk praxis. Inom ämnet omvårdnad utvecklas kunskap om hur individer, familjer och samhällen kan uppnå, bevara eller återvinna hälsa och livskvalitet under alla skeden i livet. 

Porträttbild JimmiHej! Jag heter Jimmi, kommer från Stockholm/Borlänge och studerar på Sjuksköterskeprogrammet.

Det var när jag jobbade inom äldreomsorgen som idén att plugga till sjuksköterska kom. Det kändes naturligt för mig. Att ta hand om och hjälpa människor är det jag vill göra med mitt liv.

Jag trivs väldigt bra på utbildningen. Här har jag skaffat vänner för livet. Utbildningen är tuff men väldigt rolig om man passar för yrket. Alla lärare jag har haft har varit väldigt bra. De är väldigt engagerade och det märks att de trivs med att lära ut.

Då jag redan bodde i Borlänge och inte hade någon lust att flytta så var det bra att programmet jag ville läsa fanns på Högskolan Dalarna.

Det bästa med Borlänge är att alla affärer finns här. Både Kupolen och norra backa med Ikea. Sedan är det inte den vackraste staden men det är ändå väldigt fina människor som bor här. Det bästa med Falun är att det är en väldigt vacker stad.

Jag har ett väldigt socialt liv på min fritid. Antingen är jag med min fästmö eller med mina vänner. Vi gör allt möjligt från att gå på bio, festar, dricker kaffe, biljard, bowling, äter ute och tränar.

Efter min akutpraktik i Uganda har jag kommit fram till att när jag väl blir klar med sköterskeutbildningen vill jag jobba utomlands. Den erfarenheten och upplevelserna jag fick från Uganda är något jag kommer ha med mig hela mitt liv och därför vill jag fortsätta på samma bana. Sedan blir det barn och hela den biten, men inte än.

Ett gott samhälle för mig är Sverige och vårt samhälle. Efter ha varit i Uganda där samhället inte fungerar särskilt bra är man otroligt tacksam över hur bra allt fungerar här.

Min möjlighet att förändra världen är inom mitt framtida yrke som sjuksköterska. Jag har som mål att jobba utomlands där jag kan göra skillnad i andra länder som verkligen behöver det.

När jag och en medstudent var i Uganda startade vi en insamling för sjukhuset. Vi fick ihop 18000 kronor totalt. Där gjorde vi en skillnad på sjukhuset, tack vare det kommer fler liv att räddas. Det är en tydlig sak en kan göra för skillnad.

Vid val av utbildning, valde jag den som kändes bäst, som jag trodde skulle passa mig. Det funkade väldigt bra för mig, jag blev mer motiverad på grund av det.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till sjuksköterskeprogrammet sker via www.antagning.se under perioderna 15 mars - 15 april alternativt 15 september - 15 oktober.

Information om antagning till senare del av program.

 

Utbildningens innehåll

Att börja studera vid högskola är ett stort steg i livet. Som student på sjuksköterskeprogrammet förväntas du ta ansvar för ditt eget lärande. I programmets kurser förekommer campus- och webbaserade träffar/seminarier, föreläsningar samt övningstllfällen i autentisk sjukhusmiljö etc. Antalet träffar beror på kursens innehåll. Vissa examinationer kan ske nätbaserat med hjälp av webbaserade verktyg eller tentamen vid ett lärcentrum på annan ort. En del examinationer kommer att ske på Campus i Falun.

Pågående forskning inom ämnesområdet kommer att vara ett viktigt inslag i din utbildning och kunskapen ska bygga på vetenskaplig grund och vara evidensbaserad. du får möjlighet att utveckla ett vetenskapligt tänkande och arbetssätt som grundas på observation, bedömning och agerande. Under utbildningen läses såväl kurser inom ämnet Omvårdnad samt Medicinsk vetenskap.

Utbildningens upplägg

Föreläsningar ges vid Högskolan Dalarna i Falun. De flesta föreläsningar är möjliga att delta via nätet. Detta ger dig som student en stor frihet då du kan välja plats och rum för att delta 

All praktisk metodövning sker på kompetenscentrum vid Falu Lasarett där lärare från Högskolan Dalarna undervisar. Dessa övningar återkommer i flera av kurserna under utbildningen.

Termin 1:
Introduktion omvårdnad och etik 15 hp
Anatomi och fysiologi I 7,5 hp
Metoder för evidensbaserad vård I 7,5 hp

Termin 2
Anatomi och fysiologi II 7,5 hp
Människans grundläggande omvårdnadsbehov 10,5 hp
Farmakologi 4,5 hp
Människa, hälsa och samhälle 7,5 hp

Termin 3
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I 30 hp

Termin 4
Personcentrerad vård inom somatisk vård 15 hp
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II 7,5 hp
Ledarskap och teamarbete 7,5 hp

Termin 5
Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang 30 hp

Termin 6
Metoder för evidensbaserad vård II 7,5 hp
Examensarbete i omvårdnad 15 hp
Personcentrerad vård - fördjupning inom omvårdnad 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs i Dalarna

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) uppgår till 38 veckor vilket motsvarar ca 1/3 av utbildningen och är fördelad på fyra av sex terminer. Undervisningsplatserna finns inom olika hälso- och sjukvårdsverksamheter i Landstinget Dalarna och länets kommuner samt privata vårdgivare. VFU bedrivs endast i Dalarnas län och platserna är fördelade över hela länet. Fördelning av platser inom den verksamhetsförlagda utbildningen sker i en demokratisk process tillsammans med Dalarnas studentkår.

Fördelning teoretiska ämnen respektive VFU

Tårtdiagram: Omvårdnad, teoretiska kurser 103,5 hp. Medicinsk vetenskap, teoretiska kurser 19,5 hp. Omvårdnad, VFU 57 hp.

 

Studera utomlands

I programmet har du även möjlighet att göra din VFU utomlands:

  • Det finns möjlighet att under termin 5 göra en VFU-period i annat land.
  • Högskolan har i dagsläget ett samarbete med utbildningsinstanser i Uganda, Nepal och Bangladesh.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter att utbildningen fullföljts så kan du ansöka hos socialstyrelsen om att bli legitimerad sjuksköterska.

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom olika delar av hälso- och sjukvårdsverksamheter - nationellt och internationellt. Sjuksköterskans arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i centrum.                           

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god med ett brett verksamhetsfält som erbjuder många spännande utmaningar och varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård.

Examen

Studierna leder fram till en sjuksköterskeexamen samt en Filosofie kandidatexamen i huvudområdet Omvårdnad.

Studera vidare

Du har efter avslutad utbildning ansvar för din fortsatta egna utveckling av yrkeskompetensen. Det finns möjlighet att fördjupa sig inom något av ämnena omvårdnad, socialt arbete och vårdvetenskap.
Du kan även läsa vidare vid Högskolan Dalarna i något av följande program: 

  • Barnmorskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning:
      - vård av äldre 
      - distriktssköterska 
      - demensvård

Därefter kan du läsa på forskarnivå och nå en licentiat- eller doktorsexamen vid Högskolan Dalarnas forskarutbildning inom Hälsa och välfärd. 


Senast granskad: