Utbildningsprogram VSSPG

Sjuksköterskeprogrammet

Som student vid sjuksköterskeprogrammet förbereds du på att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård. Utbildningen till sjuksköterska innehåller ämnen såsom hälsa, sjukvård, hälsovård och omvårdnad.
180 högskolepoäng Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltiddstudier. Här förbereds framtidens sjuksköterskor att samverka, leda och utveckla hälso- och sjukvården såväl nationellt som internationellt.

Med fokus på livskvalitet under alla skeden i livet

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga ämnes- och kunskapsområde. Det omfattar både praktiskt/kliniskt arbete med patienter och den teoretiska grund som underbygger klinisk praxis. Inom ämnet omvårdnad utvecklas kunskap om hur individer, familjer och samhällen kan uppnå, bevara eller återvinna hälsa och livskvalitet under alla skeden i livet. 

Porträtt på Elise Sundin, student på SjuksköterskeprogrammetHej! Jag heter Elise Sundin, kommer från Falun och studerar femte terminen på Sjuksköterskeprogrammet.

Jag har tidigare jobbat som undersköterska och kände att jag ville utvecklas, få mer ansvar och nya arbetsuppgifter.

Jag har inte ångrat mig en sekund, det är det bästa beslutet som jag har tagit. Utbildningen är verkligen spännande, givande och lärorik. Att man dessutom på vägen får lära känna så mycket nya människor som brinner för samma sak är helt fantastiskt.

Utbildningen är en väldigt flexibel och varierande. De allra flesta föreläsningar kan ses antingen på plats på campus eller online, dels live men också vid senare tillfälle då de spelas in. Likaså vid seminarium ges möjligheten att antingen delta på Campus eller via Connect (internetstreaming). Detta passar mig perfekt då miljön ständigt kan varieras. Jag kan själv välja om jag vill se på en föreläsning hemma, hos en vän, på ett fik eller på plats i en föreläsningssal.

Det bästa med Falun är att det är en mysig stad med nära till allt.

När jag är ledig så passar jag på att umgås med vänner och familj så mycket som möjligt. Andra saker som ligger mig varmt om hjärtat är träning och vår underbara hund Pompe.

Just nu vill jag testa så mycket som bara möjligt för att få bred kunskap. Någon gång i framtiden vill jag specialisera mig, det är jag säker på, men inom vilket område får framtiden visa.

Ett gott samhälle är där alla människor kan känna sig trygga och veta att de kan få vård när de behöver det, utan att behöva oroa sig över långa väntetider som förvärrar en redan påfrestad situation. Jag tycker att det är viktigt att befolkningen kan känna att de har förtroende för vården.

Jag tror på ordspråket: "Ingen kan göra allt, men alla kan göra något".

Högskolan Dalarna har givit mig den fantastiska möjligheten att göra min akutvårdsplacering utomlands. Därför ska jag nu i November till Uganda i 5 veckor. Jag ska dels praktisera på en avdelning för undernärda barn men också på olycksfallakuten i Kampala, Uganda. Jag vet inte hur mycket jag kan bidra med, men jag är övertygad om att jag kan bidra med något. Kanske får jag dessutom mersmak! Jag hoppas på att få med mig en hel del ny erfarenhet som jag kan ha nytta av i min framtida roll som sjuksköterska.

För mig var sjuksköterskeutbildningen en självklarhet då jag älskar att jobba med människor. Jobbet är verkligen givande och variations- och valmöjligheterna är enorma.

Första veckorna på programmet kan kännas väldigt tuffa då det är mycket runt omkring utbildningen som ska läras in samtidigt, men mitt tips är: Håll ut! Det blir bättre. Så fort man får koll på läroplattformen, lär sig hitta i lokalerna och får nya bekantskaper så går allt så mycket lättare.

Blandningen av teori och praktik är suverän enligt min mening då det blir stor variation i utbildningen och båda delarna hålls ständigt färska.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till sjuksköterskeprogrammet sker via www.antagning.se under perioderna 15 mars - 15 april alternativt 15 september - 15 oktober.

 

Utbildningens innehåll

Att börja studera vid högskola är ett stort steg i livet. Som student på sjuksköterskeprogrammet förväntas Du ta ansvar för Ditt eget lärande. I programmets kurser förekommer campus- och webbaserade träffar/seminarier, föreläsningar samt övningstllfällen i autentisk sjukhusmiljö etc. Antalet träffar beror på kursens innehåll.

Pågående forskning inom ämnesområdet kommer att vara ett viktigt inslag i Din utbildning och kunskapen ska bygga på vetenskaplig grund och vara evidensbaserad. Du får möjlighet att utveckla ett vetenskapligt tänkande och arbetssätt som grundas på observation, bedömning och agerande. Under utbildningen läses såväl kurser inom ämnet Omvårdnad samt Medicinsk vetenskap.

Termin 1:
Introduktion omvårdnad och etik 15 hp
Anatomi och fysiologi I 7,5 hp
Metoder för evidensbaserad vård I 7,5 hp

Termin 2
Anatomi och fysiologi II 7,5 hp
Människans grundläggande omvårdnadsbehov 10,5 hp
Farmakologi 4,5 hp
Människa, hälsa och samhälle 7,5 hp

Termin 3
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I 30 hp

Termin 4
Personcentrerad vård inom somatisk vård 15 hp
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II 7,5 hp
Ledarskap och teamarbete 7,5 hp

Termin 5
Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang 30 hp

Termin 6
Metoder för evidensbaserad vård II 7,5 hp
Examensarbete i omvårdnad 15 hp
Personcentrerad vård - fördjupning inom omvårdnad 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) uppgår till 38 veckor vilket motsvarar ca 1/3 av utbildningen och är fördelad på fyra av sex terminer. Undervisningsplatserna finns inom olika hälso- och sjukvårdsverksamheter i Landstinget Dalarna och länets kommuner samt privata vårdgivare. VFU bedrivs endast i Dalarnas län och platserna är fördelade över hela länet. Fördelning av platser inom den verksamhetsförlagda utbildningen sker i en demokratisk process tillsammans med Dalarnas studentkår.

Fördelning teoretiska ämnen respektive VFU

Tårtdiagram: Omvårdnad, teoretiska kurser 103,5 hp. Medicinsk vetenskap, teoretiska kurser 19,5 hp. Omvårdnad, VFU 57 hp.

 

Studera utomlands

I programmet har Du även möjlighet att göra din VFU utomlands:

  • Det finns möjlighet att under termin 5 göra en VFU-period i annat land.
  • Högskolan har i dagsläget ett samarbete med utbildningsinstanser i Uganda, Nepal och Bangladesh.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter att utbildningen fullföljts så kan Du ansöka hos socialstyrelsen om att bli legitimerad sjuksköterska.

Som legitimerad sjuksköterska kan Du arbeta inom olika delar av hälso- och sjukvårdsverksamheter - nationellt och internationellt. Sjuksköterskans arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i centrum.                           

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god med ett brett verksamhetsfält som erbjuder många spännande utmaningar och varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård.

Examen

Studierna leder fram till en sjuksköterskeexamen samt en Filosofie kandidatexamen i huvudområdet Omvårdnad.

Studera vidare

Du har efter avslutad utbildning ansvar för Din fortsatta egna utveckling av yrkeskompetensen. Det finns möjlighet att fördjupa sig inom något av ämnena omvårdnad, socialt arbete och vårdvetenskap.
Du kan även läsa vidare vid Högskolan Dalarna i något av följande program: 

  • Barnmorskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning:
      - vård av äldre 
      - distriktssköterska 
      - demensvård

Därefter kan du läsa på forskarnivå och nå en licentiat- eller doktorsexamen vid Högskolan Dalarnas forskarutbildning inom Hälsa och välfärd. 


Senast granskad: