Emilia läser sjuksköterskeprogrammet

Emilia läser sjuksköterskeprogrammet för att hon alltid vetat att hon vill arbeta med människor.

Emilia iklädd ambulansens kläder.

Kan du berätta om hur det är på utbildningen?

– Utbildningen är väldigt bred där varje kurs innehåller olika examinationsmoment. I utbildningen pratar vi mycket om prioriteringar vid akutvård och hur man systematiskt arbetar sig igenom ABCDE för att bedöma patienter. Det fick jag verkligen nytta av även i det privata vid ett tillfälle när jag var först på plats vid en olycka och kunde snabbt kontakta SOS med relevant och bra information.

Kursinnehållet är väldigt blandat, man läser mycket om patofysiologin bakom olika sjukdomar vilket har lett till en stor förståelse för olika sjukdomsförlopp. Detta började ganska tidigt i utbildningen och har följt med i de flesta kurser. Det har också gett mig en annan förståelse för de sjukdomar jag mött under mina extrajobb som undersköterska.

Ingen vecka är den andra lik på utbildningen. Det skiljer sig helt beroende på om vi har VFU eller om det är en vanlig skolvecka. Det skiljer sig också mycket från kurs till kurs. Vissa veckor har vi mycket seminarier och föreläsningar och vissa veckor har vi egenstudier. Oftast är det väldigt fritt att lägga upp arbetet som man själv vill, då de flesta föreläsningar spelas in.

Vad är det roligaste med utbildningen?

– Det roligaste med utbildningen är alla fantastiska människor man träffar, både sina studiekompisar och på VFU-platserna. Jag har mött många klasskompisar och handledare som verkligen brinner för vårdyrket. Har mött vänner för livet i utbildningen och handledare som inspirerat mig enormt mycket.

Varför valde du att söka till utbildningen och hur ser arbetsmarknaden ut efter utbildningen?

När jag sökte till programmet bodde jag i Dalarna och därför stod det högst upp på listan att söka sig just dit. Att det var en distansutbildning gjorde det möjligt att flytta hem till min hemstad igen under studietiden.

Som sjuksköterskestudent märker man ganska snabbt att arbetsmarknaden längtar efter en. Jag har redan fått många jobberbjudanden både på praktikplatser men också från andra avdelningar. Jag har inte haft svårt för att hitta extrajobb under studierna, vilket har gjort att jag också har fått möjligheten att se lite olika verksamheter inom vården.

Har du några tips till blivande studenter?

Jag har två tips!

  1. Hitta din studiegrupp! Det har varit ovärderligt att hitta sina kompisar. Vi har stöttat varandra genom alla tentor och pluggat tillsammans från morgon till kväll när det behövts. Det är guld värt att ha någon att diskutera allt med.

  2. Ta ett djupt andetag! Inför varje kursstart har jag fått andan i halsen och känt att allt är övermäktigt, men vid varje kursslut har jag insett att det inte alls var så farligt. Så ta ett djupt andetag, you got this!
Senast granskad:
Senast granskad: