KTP - Knowledge Transfer Partnerships

Samverkansmodell som lyfter både företag och akademi

Vad är KTP?

Samverkan mellan näringsliv och akademi

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

Under hela tidKTP-modell, förhållandet mellan nyutexaminerad akademiker, förtag, akademisk coach och affärscoachen medverkar Högskolan Dalarna med en akademisk coach, oftast en forskare, samt en coach från näringslivet. Högskolan kan även bidra med labbresurser.

I pågående projekt erhåller KTP-projektledarenmarknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaden för projektledaren. Resterande del finansieras i  av projektmedel från ERUF. 

Kontakta oss gärna för att se vilka finansieringsmöjligheter som finns för just ert företag. 

E-magasin: En tidning om samverkan mellan akademi och näringsliv

Pågående KTP-projekt

KTP Kompetenskraft Dalarna

Projektet ska genomföra 8 st företagsbaserade utvecklingsprojekt som är strategiskt viktiga för både företag och högskolan. Utvecklingsprojekten kan handla om marknads-, produkt- eller processutveckling. och ska identifieras inom regionen utpekade styrkeområden, så kallad Smart Specialisering.

Projektet pågår under 2023 och 2024

KTP Energi Sverige

KTP Energi Sverige koordineras av Högskolan Dalarna i samverkan med sex andra lärosäten och två IUC-bolag runt om i Sverige. Ca 40nyexaminerade akademiker kommer få möjlighet att jobba i projektet som kommer pågå till och med juni 2023.

Deltagande samverkanspartners: Högskolan Dalarna, Luleå Tekniska UniversitetIUC NorrMittUniversitetIUC Z-group, Högskolan i GävleSödertörns Högskola, Mälardalen HögskolaMITC och  Högskolan Kristianstad.

 

Medfinansiärer

Möt några av våra Projekledare!

 

Kontakt

Kontakt Högskolan i Gävle

porträttbild Ola WiklundOla Wiklund
Projektsamordnare KTP

ola.wiklund@hig.se
070-541 27 00


Senast granskad:

Finansiärer KES.png

Porträttbild på Högskolan Dalarnas rektor Martin NorsellKTP skapar nya vägar mellan högskolan och företag

Högskolan har ett uppdrag att sprida kunskap men det är också viktigt att lyssna in och lära av all den kunskap och erfarenhet som finns ute i samhället. Den kunskapsväxling som pågår i ett KTP-projekt är därför en spännande modell för Högskolan att stödja och utveckla.

Martin Norsell, rektor vid Högskolan Dalarna

Se filmen från KTP Energi Sverige-projektet Lundstams Återvinning i Östersund

Se filmen från KTP Science-projektet Corviva i Borlänge 

Deltagare i tidigare projekt:
Senast granskad: