ASLA 2024

ASLA står för den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (Association suédoise de linguistique appliquée).

ASLA 2024

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

Datum: 18–19 april 2024 vid Högskolan Dalarna.

Mer information om symposiet kommer.

Om ASLA

ASLA är den svenska avdelningen av internationella AILA (Association internationale de linguistique appliquée). ASLA har till uppgift att främja forskning kring praktiska problem med anknytning till språk, förmedla kontakt mellan språkforskare i Sverige och andra länder, och rekrytera till de forskningsnätverk som AILA organiserar.

Senast granskad:

Kontakt

Boglárka Straszer
Professor svenska som andraspråk
Senast granskad: