Tenterande från annat lärosäte

Här finns information för dig som studerar vid annat lärosäte och vill tentera på Högskolan Dalarna.

Möjligheten att genomföra din tentamen beviljas i mån av plats och om det finns andra tentamen inplanerade hos oss vid samma tidpunkt som din tentamen äger rum på ditt lärosäte. Du hittar våra tentamenstillfällen i nedanstående scheman.

Du behöver ansöka om plats tidigast två månader och senast två veckor innan det aktuella tentamenstillfället. Anmäler du dig senare behandlas din ansökan i mån av tid. Om lärosätet godkänner att du tenterar här, samt att vi har en tentamen på den tillgängliga tidpunkten, kan du fylla i formuläret nedan. Alla fält i formuläret ska fyllas i.

Anmälan

Senast granskad:
Senast granskad: