Onlinetentamen

Tentamen genomförs i examinationsrum i Zoom.

Examinationsrummen hittar du när du:

 1. Loggar in på Studentwebb och där väljer Samtal - Mötesrum Online (Zoom). Till höger på sidan hittar du examinationsrummen.
 2. Loggar in via du.se/samtal

Senast 30 minuter innan tentamen bör du vara inne i examinationsrummet med giltig legitimation. Om du kommer in efter att tentamen har startat så tillåts du inte skriva.

Om det finns flera examinationsrum för tentamen så publiceras ett nytt anslag där det står i vilket examinationsrum du ska vara. Examinationsrummen fördelas via första bokstaven i ditt efternamn. Detta anslag publiceras någon dag innan tentamensdagen.

Anmälan till tentamen

Anmälan till tentamen görs på sidan Tentamenstjänster.

Du är anmäld när du kan se din anmälan under rubriken Mina tentamensanmälningar.

Tentamensanmälan öppnar 30 dagar innan och stänger 10 arbetsdagar innan tentamen. Efteranmälningar tas inte emot.

Vid anmälan till tentamen i examinationsrum i Zoom måste du uppge ett telefonnummer. Det är det numret tentamensvärden ska kunna nå dig på under tentamenstiden. Om du skulle försvinna ur bild måste tentamensvärden kunna ringa upp dig. Går det inte att nå dig så kommer du inte att kunna slutföra din tentamen.

Anmäl dig till tentamen på sidan Tentamenstjänster

Ej anmäld

Begränsat antal studenter i examinationsrum i Zoom är 14. Ej anmälda får skriva i mån av plats. Du loggar in i examinationsrummet senast 40 minuter innan tentamen startar. Där avvaktar du besked från tentamensvärd.

Tekniska krav

 • Internetuppkoppling med lägst 2 Mbit/s
 • Skärmen ska vara minst 13ʺ
 • Headset eller annan högtalarfunktion. Viktigt för kommunikation med tentamensvärden
 • Extern webbkamera eller en annan dator/skärm/mobil med kamera att filma dig själv med. Kameran ska placeras så att tentavärden kan se dig, vad som händer på din skärm, samt del av ditt skrivbord (Se bilden nedan!)
 • Telefon så att tentamensvärden kan nå dig. Används en mobil som kamera måste du ha ytterligare en telefon som ligger synlig på bordet och som du ska vara anträffbar på under tentamenstiden
 • Inloggad med SSO i Zoom - instruktion till inloggning med SSO.
  Obs! Om ovanstående punkter inte uppfylls så kan tentamen inte genomföras.

Onlinetentamen - bild.jpg

Tentamen finns i Learn

Tentamen genomförs i lärplattformen Learn. Tentamen är en inlämning där du lämnar in en eller flera filer, eller så gör du den som ett test i Learn där du svarar på frågorna direkt i testet. Säkerställ att du vet hur inlämningen eller testet ska göras. 

Om det krävs att du skriver tentamen på papper (det informerar kursansvarig om) så kan du skanna av den handskrivna texten med en app eller fotografera av den. Appen omvandlar bilden/bilderna till PDF-dokument. Du kan via telefonen lämna in PDF-filen direkt i Learn du eller så för du över PDF-filen till din dator och lämnar in den i Learn den vägen. Om fotografering eller skanning av handskriven text krävs så har du ett tillägg på 30 minuter utöver tentamenstiden. Fotografering eller skanning får inte ske utan bevakning.

Du kan innan tentamen få hjälp med hur du lämnar in och skriver ett test i Learn. Kontakta supportcaféet i god tid innan din tentamen!

Support

För att få hjälp med att säkerställa att bild och ljud fungerar och om du behöver hjälp med hur du lämnar in och skriver test i Learn så kan du besöka supportcaféet i god tid innan din tentamen.

Supportcaféets öppettider: måndag-torsdag 8-22, fredag 8.00 -16.00.

Supportcaféet (Zoom)

Regler

 • Sen ankomst: Om du kommer in i examinationsrummet efter att tentamen startat, tillåts du ej tentera.
 • Legitimation: Du måste kunna identifiera dig med giltig fotolegitimation (Pass, ID-kort eller Körkort)
 • Toalettbesök: Skriv i chatten och invänta besked från tentavärd. Om du är frånvarande längre än 5 minuter för toalettbesök så tillåts du inte fortsätta skriva. Har du en funktionsnedsättning där särskilda behov finns, tar du kontakt med handläggaren för särskilda behov, Simon Blomgren (sib@du.se). Intyg skickas till tentamen@du.se, i samband med anmälan ange även kurskod, tentamensdatum samt tentamensort.  Inga andra raster är tillåtna.
 • Tentamensanpassningar: Har du en dokumenterad funktionsnedsättning som fysiskt, psykiskt eller kognitivt medför en varaktig nedsättning av din studieförmåga kan du ansöka om olika former av tentamensanpassningar via www.nais.uhr.se. Samordnare för studenter med funktionsnedsättning  finns tillgänglig via pedagogisktstod@du.se för frågor rörande dessa anpassningar. Intyg skickas till: tentamen@du.se, i samband med anmälan ange även kurskod, tentamensdatum samt tentamensort.
 • Kommunikation: Under tentamenstiden är det inte tillåtet att kommunicera med någon annan än tentamensvärden. Telefonen får bara användas till att ta emot samtal från tentamensvärden.

Konsekvenser vid brott mot regler och misstänkt fusk

Studerande på Högskolan Dalarna ska vara medveten om att den som ertappas med otillåtna hjälpmedel, eller på annat sätt försöker vilseleda vid tentamen, rapporteras till disciplinnämnden för vidare avgörande om disciplinära åtgärder ska vidtagas (varning/avstängning i högst sex månader), jmf 10 kap 2 och 9 §§ högskoleförordningen. Tentamensvärd har även rätt att avvisa student som uppträder störande eller som i övrigt vägrar följa värds anvisningar.

Senast granskad:

Kontakt

Senast granskad: