Skriva tentamen på annan ort

Du kan välja att skriva din salstentamen på annan ort, här finns information om hur du gör.

Salstentamen kan skrivas på annan ort, om det inte specifikt står i tentamensanmälan att tentamen enbart skrivs på campus. En salstentamen kan inte skrivas online. Tänk på att processen tar tid. Att hitta en plats är första steget.

Godkända platser/anordnare

  • Högskolor, universitet, svenska myndigheter och lärcentrum.
  • Utomlands: svenska kyrkan, svenska ambassaden samt svenska skolor utomlands.
  • I Skandinavien accepteras även det egna landets universitet och högskolor.

Lärcentrum kan du hitta på www.nitus.se

Områden som är svåra att hitta plats på: Västergötland, Stockholm och Skåne.

Så här gör du

Du som student kontaktar platsen/anordnaren du väljer att skriva din tentamen på. Om de har möjlighet tar de emot dig samma dag och tid som ordinarie tentamen sker på Campus Falun eller Campus Borlänge.

Har du pedagogiskt stöd är du själv ansvarig att höra med högskola/universitet/lärcentrum om de kan tillgodose dina pedagogiska stöd. Observera att alla inte kan tillgodose detta behov. Du måste fortfarande anmäla ditt stöd som vanligt till tentamen@du.se

Godkänd tidsskillnad: Starttid +/- 1 timme från ordinarie tentamenstid på campus, gäller ej digital-dator-online tentamen.

Du lämnar ut följande information till anordnaren om Högskolan Dalarna samt vilket campus (Falun eller Borlänge) som du studerar vid:

Högskolan Dalarna
Avdelningen för Studentservice och utbildningsadministration
Tentamensfunktionen
791 88 Falun

e-post: tentamen@du.se
telefon: 023-77 88 88

Du behöver ta emot kontaktuppgifter från anordnaren (till exempel lärcentrum, högskola) och kontaktperson (den som är mottagare hos lärcentrum). Uppgifterna fyller du i din tentamensanmälan på Studentwebben/Tentamenstjänster.

Minimikravet: Övervakning i sal och det ska kunna säkerställas att endast godkända hjälpmedel används. Observera att kostnader kan tillkomma och dessa står du som student för.

Vad händer sen?

Tentamenssamordnaren sköter kontakten med anordnaren och ser till att de får tentamen till den angivna dagen. Detta sker 3–5 arbetsdagar innan tentamenstillfället. Om du får förhinder ska du avanmäla dig till både anordnare och via tentamenstjänster på du.se. Efter tentamen skickar anordnaren tentamen till samordnare.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: