Salstentamen

Tentamen genomförs på Campus Borlänge eller Campus Falun.

För att hitta rätt lokal för din tentamen:

  • Logga in på Studentwebb och välj Tentamenstjänster. På sidan under rubriken Tentamensschema hittar du schema för respektive ort och kan se var du kommer skriva.
  • Hitta informationen som inloggad via "Ditt schema" på studentwebbens startsida.

Senast 30 minuter innan tentamen börjar bör du vara i lokalen. Dörrarna stängs 10 minuter innan tentamen startar. Om du kommer efter att tentamen startat får du vänta utanför salen i 30 minuter innan nästa insläpp sker.

Om det finns fler lokaler på samma tentamen går du till den första, om inget annat har meddelats.

Anmälan till tentamen

Anmälan till tentamen görs på sidan Tentamenstjänster. Du är anmäld när du kan se din anmälan under rubriken Mina tentamensanmälningar.

Tentamensanmälan är öppen 30 dagar innan tentamensdatumet och stänger 10 arbetsdagar innan. Efteranmälningar tas inte emot.

Anmäl dig till tentamen på sidan Tentamenstjänster

Ej anmäld

Det finns begränsat antal platser i lokalen. Ej anmälda får skriva i mån av plats. Se till att vara på plats i god tid innan tentamen startar, gärna 40 minuter innan. Där avvaktar du besked från tentamensvärd.

Hjälpmedel

Du kontrollerar med kursansvarig vilka hjälpmedel som får användas, i god tid innan tentamen. Dessa kommer under tentamensgång att kontrolleras av tentamensvärd.

Regler

  • Sen ankomst: Om du kommer in i lokalen efter att tentamen startats, får du vänta 30 minuter utanför salen tills nästa insläpp sker.
  • Legitimation: Du måste kunna identifiera dig med giltig fotolegitimation. (Pass, ID-kort, Körkort eller Högskolan Dalarnas passerkort).
  • Godkänt material på tentamensbordet: Pennor, radergummi, giltig fotolegitimation, hjälpmedel fastställda av lärare. Skrivpapper delas ut på plats av tentamensvärdarna.
  • Tid: Tentamenstiden inkluderar att försättsbladet ska vara ifyllt och svarsbladen ska vara försedda med anonymitetskoden. Detta gäller även för ”blank” inlämning, det vill säga när frågorna är obesvarade.
  • Kommunikation: Under tentamenstiden är det inte tillåtet att kommunicera med någon annan än tentamensvärden.

Konsekvenser vid brott mot regler och misstänkt fusk 

Studerande på Högskolan Dalarna ska vara medveten om att den som ertappas med otillåtna hjälpmedel, eller på annat sätt försöker vilseleda vid tentamen, rapporteras till disciplinnämnden för vidare avgörande om disciplinära åtgärder ska vidtagas (varning/avstängning i högst sex månader), jmf 10 kap 2 och 9 §§ högskoleförordningen. Tentamensvärd har även rätt att avvisa student som uppträder störande eller som i övrigt vägrar följa värds anvisningar.

Senast granskad:

Kontakt

Senast granskad: