Beställ kopia på skrivna tentamenssvar

I det här formuläret kan du begära ut skrivna tentamenssvar som andra studenter har skrivit och som finns i vårt arkiv eller i Learn.

I det här formuläret kan du begära ut skrivna tentamenssvar som andra studenter har skrivit och som finns i vårt arkiv eller Learn. Inskannade tentamenssvar finns sparade i två år.

Handlingarna hämtas ut i receptionen på Campus Falun eller Borlänge alternativt skickas hem till dig via post. I vissa fall går det att få handlingar som finns i Learn digitalt. Du kommer alltid få bekräfta eventuella kostnader innan din beställning slutförs.

Observera att det inte alltid finns frågor med i de inskannade tentorna.

Här kan du leta efter frågehäften utefter ämne och kurskod

Enligt Avgiftsförordningen §15 är myndigheter skyldiga att ta ut avgift för kopiering och utskrift av allmänna handlingar, om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

0 - 9 sidor: Ingen kostnad.
10 sidor eller mer: 50 kronor + 2 kronor/sida för varje tillkommande sida.

Tillkommer gör även kostnader för att sända den begärda handlingen till mottagaren.

Prisexempel:

  • För att beställa handlingar på sammanlagt 9 sidor tar vi ingen avgift.
  • För att beställa handlingar på sammanlagt 10 sidor tar vi en avgift på 50 kr
  • För att beställa handlingar på sammanlagt 11 sidor tar vi en avgift på 52 kr
  • För att beställa handlingar på sammanlagt 12 sidor tar vi en avgift på 54 kr

Beställ

Senast granskad:
Senast granskad: