Ordning och reda gör det dagliga arbetet bättre

Ordning och reda (OR) metoden - Tema Arbetsliv

Oordning skapar ofta vantrivsel och ineffektivitet på en arbetsplats. 
När det saknas gemensamma regler för, till exempel, var verktygen ska hänga, hur transportvägarna ska hållas fria eller hur man diskuterar känsliga frågor uppstår ofta onödig irritation. Det leder i sin tur lätt till arbetsmiljöproblem.

Smidigare samarbete ger bättre trivsel och lönsamhet

OR-metoden ger företagets personal hjälp att skapa bättre ordning och reda. Detta leder till mätbar förbättring av produktivitet, kvalitet och trivsel. Olycksfall förebyggs och det dagliga arbetet löper mer effektivt, vilket i förlängningen förbättrar lönsamheten.

Så här fungerar metoden 

Så använder du metoden i en förbättringsprocess

Passar de flesta företag

OR-metoden har prövats på småföretag (upp till 50 anställda) inom olika branscher. Resultaten är mycket goda. Metoden har visat sig fungera lika bra inom en verkstadsindustri som inom ett äldreboende eller ett IT-företag. OR-metoden anpassas individuellt till varje företag.

Arbetssättet i metoden är en utmärkt ingång för företag och organisationer att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

OR-metoden är utvecklad inom att...-projektet vid Högskolan Dalarna och finansierat av EU strukturfonder Mål 1 och Mål 2.

Citat från användare

"OR-processen, som till en början möttes av en del skepsis, vändes snart till något positivt med resultat att en rad effektiviserande och förbättrande åtgärder genomförts".
Lennart Berglund, VD, Skönviksbolaget AB

"Vår erfarenhet av arbetet med OR-processen är att det är ett konkret och enkelt sätt att komma igång med arbetsmiljöarbetet och att det tar förvånansvärt lite tid."
Monica Rönnlund, VD, Hedemora Näringsliv AB

Erfarenheter från användare

Videointervjuer där personer från olika företag berättar om hur Ordning och reda har hjälpt dem i det dagliga arbetet.

Eva Stenlund, admin chef, Sven Wåhlin AB (ca 12 min)

Jonas Westén, skyddsombud, Sven Wåhlin AB (ca 5 min)

Sven-Erik Blixt, arbetsledare, Awetek AB (ca. 4 min)

Kjell Hedblom, vd Hedbloms & söner mekanisk AB (ca. 3 min)

Antoine Elkhoury, klinikchef, Sveaparkens tandläkarklinik AB (ca. 4 min)

Ann-Christine Lundin, tandsköterska, Sveaparkens tandläkarklinik AB (ca. 3 min)

Senast granskad:
Senast granskad: