Vanliga frågor - Italienska

Här hittar ni svar på de frågor, uppdelade under de olika rubrikerna, vi oftast får på våra online kurser.

italiensk resväska
Foto: Johan Wallin

Didaktik

Är det lättare att studera online än på det traditionella sättet med föreläsningar på universitetet?

NEJ, det är inte lättare att studera på distans.
En del studenter planerar ofta att studera på kvällen efter en arbetsdag. Det är fullt möjligt. Men man måste vara medveten om att studier online kräver lika mycket arbete som traditionella studier på högskolan.

Finns det några obligatoriska lektioner placerade i Falun?

NEJ, vi har inga obligatoriska lektioner på campus i Falun. Alla online kurser i italienska sker endast via Internet: lektioner, prov och handledning av studenter.
Däremot är alla lektioner för respektive online kurs obligatoriska. Se även under rubriken Tider, schema och närvaro.

Jag har aldrig studerat italienska förut. Finns det någon kurs som passar mig?

Då kan du gå kursen Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp. Den är på halvfart (50%) och kravet för att kunna söka till kursen är Grundläggande behörighet.

Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Jag har studerat italienska steg 2 på gymnasiet. Vilken kurs borde jag söka?

Då är den rätta kursen för dig Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp.

Jag har studerat italienska steg 3 på gymnasiet. Vilken kurs kan jag söka?
Då är du behörig att söka de kurser som ges på Grundnivå I, del I, det vill säga Italienska A: Fonetik och språkfärdighet, Italienska A: Grammatik och språkfärdighet, 7,5 hp, Italienska A: Kultur och samhälle, 7,5 hp, Italienska A: Textanalys, 7,5 hp. Vill du studera heltid (100%) väljer du samtliga kurser, men du kan också välja att gå en (25%), två (50%) eller tre kurser (75%).

Jag har studerat italienska steg 3 på gymnasiet, men det var ett tag sedan och jag har glömt mycket. Vilken kurs borde jag söka?
Det kan vara en bra idé att repetera genom att söka till kursen Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp som är en intensiv kurs.

Måste man ha svenska 3 från gymnasiet för att söka nybörjarkurser?
Nej, det behöver du inte. Undervisningsspråken är engelska eller engelska/italienska.

Jag har inget betyg i italienska från något svenskt gymnasium men jag behärskar ändå italienska eftersom det är mitt modersmål eller jag har studerat/bott länge i Italien. Kan jag då skriva in mig på kursen?

Nej, men du kan bli behörig genom ett nivåtest. Skriv till oss i god tid på: vnw@du.se

Jag har utländska diplom/betyg i italienska. Gäller de om jag söker en kurs hos er?
Nej, men du kan bli behörig genom reell kompetens. Skriv till oss i god tid på: vnw@du.se

Jag är EU-medborgare och vill studera italienska hos er. Kostar det något?
Nej. Du som är medborgare i ett EU-, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift. Du måste däremot skicka in dokument till antagningen som visar att du är medborgare i något av de här länderna.

Jag är medborgare i ett land som inte är medlem av EU och vill studera hos er. Innebär detta några kostnader?
Ja om du inte är bosatt i Sverige. Du hittar mer information här: 

www.universityadmissions.se/intl/start

Vilka delkurser måste man läsa för att fullfölja respektive studienivå på 30 hp?
För att tillgodoräkna sig Grundnivå - Första delen (A-kurser), 30 hp, krävs följande fyra kurser:

Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Italienska A: Kultur och samhälle, 7,5 hp
Italienska A: Textanalys, 7,5 hp (ht23 och vt24 ges GIT2YA, Textanalys, krig och fred)

För den andra delen av Grundnivå - Andra Delen (B-kursen), 30 hp, krävs följande fyra kurser:

Italienska B: Litteraturhistoria med textanalys, 7,5 hp (ges enbart på våren) 
Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion, 7,5 hp (ges enbart på hösten)

Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap, 7,5 hp (ges enbart på våren)
Italienska B: Italiensk förr och nu, 7,5 hp (ges enbart på hösten)

För Grundnivå - Tredje Delen (C-kursen) 30 hp, krävs följande tre kurser:

Italienska C: Italiensk språkvetenskap, 7,5 hp
Italienska C: Äldre litteratur med språkanalys, 7,5 hp
Italienska C: Uppsats i italienska, 15 hp

Måste jag läsa alla fyra delkurserna samtidigt (30 hp), eller kan jag själv välja hur många delkurser jag vill läsa per termin?
För att göra era studier så enkla som möjligt har vi byggt upp en väldigt flexibel studieplan. Därför kan ni fritt välja i vilken studietakt ni vill studera: 100% (4 kurser), 75% (3 kurser), 50% (2 kurser) eller 25% (1 kurs). På så vis kan ni anpassa er studietakt efter den tid ni rimligtvis kan lägga ner på era studier.
Ur psykologisk synvinkel kan det vara bra att inte skriva in sig på fler kurser än man tror att man effektivt kan klara av. I annat fall riskerar ni att tappa självförtroendet och inte avsluta några av de påbörjade kurserna.

Nu kan man välja fritt mellan delkurserna på de olika studienivåerna. Men vilka delkurser bör man läsa först ur didaktisk synvinkel?
Ni kan alltid välja fritt i vilken ordning och studietakt ni vill läsa delkurserna. Vi rekommenderar dock den här ordningen:

Grundnivå 

Första delen A-kurser:

Först:
Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

Därefter:
Italienska A: Kultur och samhälle, 7,5 hp
Italienska A: Textanalys, 7,5 hp

Andra delen, B-kurser hösttermin:

Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion, 7,5 hp 
Italienska B: Italienska förr och nu, 7,5 hp

Andra delen, B-kurser vårtermin:

Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap, 7,5 hp

Italienska B: Litteraturhistoria med textanalys, 7,5 hp

Tredje delen, C-kurser:

IItalienska C: Italiensk språkvetenskap, 7,5 hp
Italienska C:  Äldre litteratur med textanalys, 7,5 hp

Därefter:
Italienska C: Uppsats i italienska, 15 hp (ges alla terminer) 

Motsvarar en delkurs på 7,5 poäng 5 kalenderveckor av lektioner?

NEJ, våra delkurser på 7,5 hp (eller 15 hp) ges löpande under hela terminen. Det systemet tycker vi passar bäst för att lära sig ett språk ordentligt. Det vill säga att arbeta kontinuerligt under fler månader istället för kort och intensivt.

Tider, schema och närvaro

Vilka tider har lektionerna?

Alla lektioner/seminarier i italienska sker på kvällstid, fr.o.m. kl. 18.00. Skulle det hända att det är ett stort antal studenter på en kurs måste de delas upp i mindre grupper och då kan vi försöka lägga undervisningen av en grupp på morgonen.

Lektionerna sker löpande från måndag till torsdag kväll. Fredagar och helgdagar är alltid undervisningsfria.

När vi lägger scheman för kurserna ser vi till att delkurser på samma studienivå inte krockar (t.ex. alla kurser vars namn börjar med "Italienska A").
Vi kan dock aldrig garantera att olika delkurser på olika nivåer inte sammanträffar tidsmässigt.

Är alla lektioner obligatoriska?
JA. När man studerar på distans är det viktigt att vara närvarande på lektionerna. Under lektionerna har man möjlighet till att ställa frågor, få instruktioner och råd av lärarna. Men även dela med sig av idéer och problem som uppstått under studierna eller lära känna sina studiekamrater.
Det är väldigt lätt att tappa modet och studieorken om man isolerar sig och studerar ensam utan någon som helst kontakt med andra studenter och lärare.
Av dessa anledningar är alla våra lektioner obligatoriska, det är även väldigt viktigt att vara aktiv under lektionerna.

Jag har inte haft möjlighet att närvara vid en av mina obligatoriska seminarier, vad händer? Har jag möjlighet att ta igen den lektionen på något sätt?

Får att få betyget G måste ni vara närvarande till ett visst lektionsantal (se Kursöversikt för varje kurs). Missar ni fler lektioner måste ni komplettera dem som saknas nästa termin. 

De seminarier man missar online oavsett anledning, precis som på campus, kan inte tas igen. Av den anledningen är det väldigt viktigt att delta på lektionerna.

Lektionerna får inte spelas in.

Kan jag själv bestämma vilken studietakt jag vill ha under kursens gång?
Inte fullt ut. Vanligtvis har ni en till två veckor på er att lämna in de inlämningsuppgifter och läxor ni fått tilldelade. Det är dock upp till er att bestämma om ni vill studera nattetid, tidiga morgnar eller på eftermiddagarna. Seminarier online sker, som tidigare nämnts, nästan enbart kvällstid.

Det är läraren som bestämmer datum för inlämning av skriftliga arbeten så som uppsatser och mindre texter. Det är även lärarna som bestämmer datum för seminarierna.

Nödvändiga hardware och software produkter

Vilken teknisk apparatur är nödvändig för att kunna följa lektionerna online?

En dator, bärbar eller stationär, inte äldre än 4-5 år. Vi avråder från användning av mobila enheter såsom surfplattor och mobiler för lektioner. Dessutom behöver du ett headset med hörlurar och mikrofon, en webbkamera och en internetuppkoppling. För de skriftliga tentorna behöver du också en fristående webbkamera.

Vi rekommenderar ett headset (med mikrofon) med USB-anslutning. Vi rekommenderar inte headsets av typen Blåtand (Bluetooth) eller mobilheadset.

Vilka systemkrav finns för att kunna följa seminarier on line?

Du behöver minst en hastighet of 800 kbps / 1.0 Mbps (up/down), dock en anslutningshastighet över 2,5 Mbps rekommenderas. Vi rekommenderar också att använda en kabelanslutning. Du kan kontrollera din anslutningshastighet på Bredbandskollen.

Vilka software program måste jag ha på min dator för att kunna följa kurserna utan problem?

För seminarierna on line behöver du Zoom-applikationen som är tillgänglig från: zoom.us/download.

Att köra Zoom från en webbläsare är också möjligt, men applikationen tenderar att vara mer stabil.

Vårt universitet erbjuder Windows Office-paketet 365 (Word, PowerPoint, Excel, etc.) som antingen kan laddas ner som ett program eller användas online. Du hittar kontorssviten här www.office.com  Du ska logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Adobe Acrobat Reader är användbart för att läsa filerna i PDF-format (gratis nedladdning från Adobes webbplats)

Hur kan jag testa att all min utrustning fungerar som den ska?

Det är viktigt att du testar din utrustning (speciellt mikrofon och webbkamera) före kursen för att undvika problem under det första mötet som hålls online i Zoom.

Högskolan Dalarna erbjuder teknisk support online via  Zoom-stödskafé där du kan testa din utrustning och få teknisk support. Tekniker finns tillgängliga alla arbetsdagar från 8.00 till 16.00.

Jag har aldrig använt Zoom förut. Hur kan jag lära mig att använda den?

Zoom är väldigt intuitiv och lätt att begripa. Men om du känner dig osäker kan du vara med i en av de förberedande lektionerna om Zoom som våra tekniker erbjuder vid varje terminsstart. Kolla gärna tider för dessa lektioner på högskolans Zoom-portalen.
Du hittar dessutom guider om användning av Zoom här www.du.se/en/study-at-du/study-tools2/zoom/.

Till vem vänder jag mig om jag har tekniska problem?

Vid alla tekniska problem skriver man alltid till våra tekniker på adressen support@du.se

Skriv tydligt och koncist på mailets rubrikrad vilken typ av tekniskt problem du upplever (mejl, inloggning, Zoom osv.).

Litteraturlistor till kurserna: böckerna och kompendierna

Måste jag köpa alla böckerna som står på litteraturlistan?

JA, alla tryckta böcker som står med i litteraturlistan är nödvändiga. Ni måste även ha alla böcker tillgängliga vid kursens start. Köpta i bokhandel, online, nya eller gamla, länade från ett bibliotek spelar ingen roll, bara ni har dem tillgängliga!

Kom dock ihåg att flera litterära verk som inte längre är skyddade av upphovsrätt/copyright (copyrighten försvinner vanligtvis ca. 75 år efter författarens död). T.ex. går det utmärkt att gratis ladda ner Divina Commedia, I Promessi Sposi m.m. från ett flertal hemsidor bl.a. www.liberliber.it

Böcker som står som referenslitteratur är inte obligatoriska men rekommenderas. Det är alltså upp till er själva att bedöma om ni ska använda er av dem.

Kan jag som studerande på distans i alla fall låna böckerna till min kurs från högskolans bibliotek?

Faluns högskole bibliotek har minst ett exemplar av varje bok som finns på litteraturlistorna. Böckerna kan, helt gratis, skickas hem till er för ett lån på en månad per post (om ni bor i Sverige). Dock måste ni stå för fraktavgiften när de ska skickas tillbaka.
Den som först bokar böckerna har förstahandsrätt på dem och de andra får ställa sig i lånekön.
För mer information om hur man lånar böcker från biblioteket när man studerar på distans besök bibliotekets sida om fjärrlån.

Jag har redan en av titlarna som finns på litteraturlistan, det är dock inte den senaste versionen. Kan jag använda den i alla fall?
Oftast när det rör sig om ordböcker och grammatikor.
Försök helst att hålla er till de versioner som står i kurslitteraturen när det gäller andra böcker. Framför allt när det gäller övningsböcker och antologier, som ofta förändras märkbart från en version till en annan. Har ni funderingar eller frågor så vänd er alltid till er lärare.

I vilken svensk bokhandel kan jag beställa de nödvändiga böckerna för kursen?

Det är helt upp till er hur ni väljer att införskaffa era böcker, t.ex. under en resa till Italien eller on line.

Kontakt med lärarna

Kan jag använda mig av en personlig e-postadress när jag vill komma i kontakt med lärarna?

Vi rekommenderar att ni ska alltid använda mejladressen ni har fått vid inskrivning på högskolan. Detta av privat- och säkerhetsskäl.

Om jag skriver ett mail till en lärare kan jag förvänta mig ett svar direkt?

NEJ. Även lärarna har arbetstider och sitter inte hela tiden framför datorn. Har ni tur läser och svarar läraren direkt på ert mail. I annat fall får ni vänta på att läraren i fråga har tid att läsa och svara på ert mail.

Vår policy är att svara på alla mail, som kräver ett svar, inom tre arbetsdagar (ej inräknat lördagar, söndagar eller helgdagar).

När jag lämnat in en uppsats eller läxa till min lärare: efter hur lång tid kan jag förvänta mig att den är rättad?

Vanligtvis har läraren femton arbetsdagar på sig att rätta inlämnade uppgifter (ej inräknat lördagar, söndagar eller helgdagar). Har ni fortfarande efter femton arbetsdagar inte fått er inlämningsuppgift rättad: hör då först och främst av er till läraren i fråga (som kan ha blivit sjuk...) och i andra hand, om ni fortfarande inte fått tillbaka er uppgift, kontakta ämnesföreträdaren.

Permanent eller temporärt bosatta utomlands

Jag är permanent bosatt utomlands. Finns det något speciellt jag måste tänka på?

Först och främst: beställ er kurslitteratur i god tid, då det kan vara längre expedieringstid. Är ni bosatta i ett land med stor tidsskillnad jämfört med Sverige kan det hända att lektionerna i ert fall hamnar nattetid. 

 

Senast granskad: